Redakční rada

Nabídka akcí

Kapitoly o bezpečnosti(Informativní recenze) Balabán, M., Duchek, J., Stejskal, L.: Kapitoly o bezpečnosti. Karlova univerzita v Praze, nakladatelství Karolinum 2007, 430 stran.

Další informace

  • ročník: 2009
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

KapitolyO vážnosti světové bezpečnostní situace svědčí, že stále častěji vycházejí publikace o nejrůznějších bezpečnostních tématech. Většinou jsou analytického charakteru a ponejvíce se týkají terorismu. K nim nyní přibyla monografie spíše deskriptivního charakteru určená zvláště pro vysokoškoláky, tedy svým způsobem učebnice. Stejně tak může být zajímavá i pro ostatní čtenáře zajímající se o bezpečnostní problémy, kteří o tomto fenoménu chtějí získat komplexnější představu. K jejímu zpracování se z iniciativy Střediska bezpečnostní politiky Centra pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd spojilo devatenáct našich bezpečnostních odborníků. V knize chtějí postihnout strukturu a vzájemné vazby bezpečnostního systému České republiky jako konkrétní podobu české bezpečnostní politiky.

Soubor monografických studií vychází z klíčové bezpečnostní problematiky, jíž je koncept a souvislosti bezpečnosti spolu s identifikací bezpečnostních hrozeb a z nich vyplývajících rizik. Jeden z textů, jehož autorem je Libor Stejskal, „hledá adekvátní současné vysvětlení pojmu bezpečnost a nastiňuje proces jeho sémantického a faktického proměňování, zejména s konceptem kodaňské školy, konceptem lidské bezpečnosti apod. Věnuje se moderním sociologickým náhledům na bezpečnost, na její roli a chápání v současné společnosti." Na úvodní text navazuje kapitola Bezpečnost České republiky – legislativní a ekonomický kontext, v níž se pojednávají ústavní úprava zajišťování bezpečnosti ČR a strategické bezpečnostní dokumenty – Jiří Síla tu prokazuje, „jak složitý je přerod od starého chápání a analyzování bezpečnosti a dokumentů s tím spojených". K této kapitole je trochu neorganicky připojen text o ekonomických aspektech fungování bezpečnostních systému.

Centrální kapitola v rozsahu 160 stran se nazývá Bezpečnostní systém a jeho hlavní komponenty. Autoři se zabývají šesti složkami našeho bezpečnostního systému: ozbrojenými sila České republiky, Policií ČR, Integrovaným záchranným systémem, zpravodajskými službami, obecní policií a záslužně i soukromými bezpečnostními službami, jejíž úloha byla dosud podceňována, jsou médii obvykle zmiňovány jen v souvislosti s loupežnými přepadeními peněžních zásilek.

Samostatná pozornost je věnována mezinárodnímu zajištění bezpečnosti České republiky. Zabývá se Organizací Severoatlantické smlouvy, Evropskou unií, Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizací spojených národů s jejich bezpečnostními úkoly a strategiemi

Ve srovnání s ostatními převážně deskriptivními kapitolami je do monografie zařazena i prognóza vývoje ve světě v horizontu roku 2020, což však je nutné přivítat pozitivně, protože prognózám se mnozí autoři monografií vyhýbají; v uvedené kapitola jsou predikovány hlavní trendy světového vývoje a hlavní aktéři bezpečnostní situace ve světě do konce druhé dekády tohoto století.

V přílohové části publikace se čtenáři mohou seznámit s právní úpravou zajišťování bezpečnosti, strukturou bezpečnostního systému České republiky a seznamem vybraných institucí a organizací zabývajících se bezpečností. Je tu trochu mimo kontext zařazena i zajímavá studie Zvýšení bezpečnosti v evropském prostoru – aktuální úkol bezpečnostní a obranné politiky v Evropské unii, která se zabývá problémem tzv. human security. Poslední příloha posuzuje možnosti realizace systému komplexního řízení v České republice, což je téma iniciativně rozpracovávané v Centru pro sociální a ekonomické strategie ještě před 11. zářím 2001.

- ar -

Text byl zpracován v rámci výzkumného úkolu MSM 0021620841.

Zanechat komentář