Redakční rada

Nabídka akcí

Operační příprava státního území a železniční doprava ve vojenských krizových situacích (2)

Článek se opírá o změny v legislativě a na základě analýzy vývoje v oblasti zajištění železniční dopravy v období po vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu upozorňuje na prohlubující se rozpory mezi dokumentací operační přípravy státního území a skutečnými možnostmi. Dlouhodobé, postupné a na sebe nenavazující dílčí zásahy do této oblasti snižují reálné možnosti celého systému. Vrcholem je zrušení mobilizační dodávky na technickou ochranu a obnovu určené železniční sítě, bez přijetí jakýchkoliv opatření. Článek v závěru nabízí možná řešení takto vzniklé situace.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ing. Bc. Miroslav Beneš, Ing. Jan Englich, doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D., Ing. Pavel Viskup, Ph.D.

Operační příprava státního území a železniční doprava ve vojenských krizových situacích

Operational Readiness of National Territory and the Railway Transport in the Military Emergencies


Celý článek →

Ing. Bc. Miroslav Beneš (pplk. v. z.), narozen 1964 v Havlíčkově Brodě. Po absolvování Vojenské fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině působil na mostní rotě při přípravě a realizaci staveb v oblasti železničního a mostního stavitelství. Po zrušení železničního vojska sloužil jako náčelník štábu praporu zabezpečení 4. brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě. Svou vojenskou kariéru završil na GŠ AČR, kde se aktivně podílel na plánování, koordinaci výstavby a rozvoje sil a dosahování operačních schopností AČR. V roce 2014 ukončil dálkové studium bakalářského studijního programu v oboru Právo v podnikání. V současné době je zaměstnancem ředitelství akciové společnosti Stavební obnova železnic a.s., kde se podílí na zajišťování výcviku krizových manažerů ve stavbě zatímních železničních mostů.

20/05/2016

Zanechat komentář