Redakční rada

Nabídka akcí

Otiskli jsme před 100 lety

Vážení čtenáři, předkládáme vám příspěvky z rubriky „Prameny k dějinám našeho vojska“ publikované v našem časopise č. 3/1920. Jedná se o rubriku, kde redakce časopisu pravidelně  soustřeďovala příspěvky pro případné bádání.   Tento  i další historické články si můžete prohlédnout, přečíst nebo stáhnout na webových stránkách našeho časopisu www.vojenskerozhledy.cz  v nabídce archivu.      

1 komentář

 • Odkaz Komentáře 4. 12. 2020 11:22 napsal(a) Karel KOZAK

  KOMENTÁŘ 3/2020
  Str. 55 Dělostřelectvo v časopise Vojenské rozhledy.
  Ladislav Potužák, Jan Ivan

  Autoři článku hodnotí na 10 stránkách vznik a vývoj československého dělostřelectva od roku 1920 do současné doby. Článek je rozdělen na 3 části (1920-1944, 1951-1991, 1992)..Na zvolených příspěvcích ukazují dělostřeleckou teorii a praxi, jména autorů, postavení československého dělostřelectva při porovnání se zahraničními armádami. Článek je vhodný jako zdroj informací o vývoji v armádě..Vhodné je zařazení dělostřeleckých termínů minulých a současných. Mimořádně je uvedena zvláštní věta:
  …Za povšimnutí stojí, že v celém období 1920-1944, kdy byly k dispozici pouze těžké jednoduché psací stroje, se až na zcela ojedinělé výjimky nevyskytují v textech nedostatky v diakritice, překlepy natož pravopisné chyby.
  Dílčí problémy v terminologii
  Str. 56 dělostřelecký velitel není vhodný –komu velí, jaké jednotce.
  Str. 56 2. Řádek zdola .
  Str. 57 informace jsou spíše důležité?
  Str. 58 část je nesrozumitelná (3. odstavec).
  Str. 62 nocionální?
  Domnívám se, že by mohlo být dobré tuto část doplnit následovně:
  V roce 1926 byla dána do provozu dělostřelecká střelnice. V roce 1929 byla zahájena výstavba dělostřeleckých kasáren a Jince byly jmenovány posádkovým městem.
  V tomto období se intensivně využívalo vojenských balonů vytvořenými balonovými jednotkami. V Příbrami je chráněná technická památka-balonový hangár, jako druhý na světě.
  .

  Nahlásit

Zanechat komentář