Redakční rada

Nabídka akcí

Analýza a model systému přípravy odborníků kybernetické obrany (2)

Článek se zabývá problematikou přípravy odborníků v oblasti kybernetické bezpečnosti. V úvodu jsou popsány jednotlivé prvky, které působí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dále je provedena strategická analýza popisující východiska v oblasti vzdělávání. Stěžejní část práce je věnována návrhu systému vzdělávání. V práci jsou definovány jednotlivé prvky a je vytvořen model vztahů těchto prvků. V příloze je uveden kompletní výčet témat a jejich rozčlenění dle úrovní znalostí pro  specialistu kybernetické bezpečnosti.

Další informace

  • ročník: 2019
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

{slider Autor a název článku}

Petr Františ, Jan Hodický

Analýza a model systému přípravy odborníků kybernetické obrany

Analysis and model of Cyber security corps professional development


 Celý článek →→

 

Pplk. gšt.  doc. Ing. Petr Františ, Ph.D., narozen v roce 1976. Je absolventem Vojenské akademie v Brně (2001), kde dále absolvoval doktorské studium (2004). Od roku 2003 působí jako odborný asistent na Vojenské akademii a později Univerzitě obrany. V současné době zastává funkci zástupce vedoucího Katedry informatiky, kybernetické bezpečnosti a robotiky. Zabývá se problematikou modelování a simulace, architektury výpočetních systémů a kybernetické bezpečnosti.

10/09/2019

Zanechat komentář