Redakční rada

Nabídka akcí

Psychické rizikové faktory v práci (Násilí, týrání, šikana, obtěžování, právo)

V české společnosti je „násilí na pracovišti" a „sexuální obtěžování" často vnímáno jako umělý problém, jehož význam je zbytečně přeceňován. Důvodem jsou zejména nejasnosti v definici sexuálního obtěžování. Dokud nebylo sexuální obtěžování definováno v zákoníku práce, docházelo k chybnému zlehčování některých forem chování, a to zejména ze strany buď zaměstnavatelů, nebo potenciálních iniciátorů takového chování. Avšak tak jak je obtěžování a sexuální obtěžování definováno v současnosti, je vždy na oběti nebo potenciální oběti, zda určité chování považuje za obtěžování či nikoli. Článek proto definuje a popisuje problematiku násilí a sexuálního obtěžování na pracovišti v ČR. Popisuje odraz násilí na pracovišti z hlediska platných právních předpisů.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Doc. Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D., nar. 1966, VŠB - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní (1988), Policejní akademie ČR v Praze, bezpečnostně právní studia (1998), Ostravská univerzita v Ostravě, filozofická fakulta (2006), VŠB-TUO, fakulta bezpečnostního inženýrství (2006). Postupně pracoval na různých stupních u Policie ČR, naposledy ve služebním poměru (2000) jako vyšetřovatel závažné hospodářské trestné činnosti na Krajském úřadu vyšetřování Policie ČR v Ostravě. 2000-2003 byl inspektorem 1. oddělení Inspekce ministra obrany v Praze, kde se zabýval zejména dodržováním lidských práv, interpersonálními vztahy a služebně právní problematikou v rezortu. V současné době působí na Vysoké škole báňské,TUO, na katedře bezpečnostního managementu Fakulty bezpečnostního inženýrství jako akademický pracovník. Řídí oddělení bezpečnosti osob a majetku, kde garantuje studijní obor technická bezpečnost osob a majetku a předměty bezpečnostní povahy.

18/06/2012

Zanechat komentář