Redakční rada

Nabídka akcí

Svaz důstojníků a praporčíků AČR o.s. se od r. 2004 orientuje na mládež

Svaz důstojníků a praporčíků AČR o.s. se od r. 2004 orientuje na mládež Svaz důstojníků a praporčíků AČR (SDaP) se od roku 2004 cílevědomě zaměřuje na českou mládež. V letošním roce (22. a 23. května 2009) uspořádal akci „Ukázky nasazení jednotky mezinárodních sil ke zmaření útoku teroristických skupin" a v jejím rámci první ročník soutěže v military paintballu (Paintball Czech Army Cup 2009) o putovní pohár náčelníka Generálního štábu AČR. Této úspěšné akci předcházelo vyhotovení multimediální učební pomůcky „Obrazy z českých dějin 1914-2004", zavedené do vzdělávacího procesu na pražských a vybraných středočeských školách ve školním roce 2007/2008.

Další informace

  • ročník: 2009
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ve stadiu příprav je konference „Mládež v soudobé české společnosti – rizika a naděje" a druhý ročník soutěže v military paintballu (Paintball Czech Army Cup 2010). Značné úsilí je věnováno získání finanční podpory na vyhotovení multimediálního vzdělávacího nástroje „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení a přibližování 1914-2009" pro všechny české základní a střední školy.

Akce „Paintball Czech Army Cup 2009"

První ročník soutěže Svazu důstojníků a praporčíků AČR o putovní pohár náčelníka Generálního štábu AČR v military paintballu „Paintball Czech Army Cup 2009" uspořádal SDaP AČR v sobotu dne 23. května 2009, a to v rámci akce „Ukázky nasazení jednotky mezinárodních sil ke zmaření útoku teroristických skupin". Akce byla uskutečněna pod záštitou náčelníka generálního štábu AČR a hejtmana Libereckého kraje v areálu Ralsko (v prostoru bývalého vojenského letiště Hradčany), a to s logistickou podporou společných sil a sil podpory AČR

Cílem akce bylo navázat kontakt s tou částí mládeže, která se zabývá moderním sportovním odvětvím blízkým svým zaměřením armádě – military paintballem, vzbudit zájem této komunity o spolupráci se SDaP AČR, vytvořit předpoklady pro její cílevědomou výchovu k odpovědnosti za obranu a vyvolat její zájem o službu v českých ozbrojených silách.

Akce měla dvě části:

  • první ročník soutěže v military paintballu o putovní pohár náčelníka generálního štábu AČR – Paintball Czech Army Cup 2009,
  • doprovodný program přístupný veřejnosti (ukázky nasazení vládních sil proti teroristům, dokumentární filmy z vojenské historie československé a české armády a hraný film Tobrúk). Veřejnosti byla k dispozici střelnice se čtyřmi terči pro střelbu z military paintballových zbraní a paintballová aréna, ukázky paintballové výzbroje a výstroje a techniky hasičského sboru a prezentace vojenského rekrutačního systému.

Soutěže „Paintball Czech Army Cup 2009" (PCAC 2009) se zúčastnilo pět družstev ozbrojených sil ČR a sedm družstev české komunity military paintballu. Odezvy na akci jsou pozitivní.

Předchozí aktivity SDaP AČR zaměřené na mládež

Rozhodnutí orientovat činnost SDaP AČR na mládež bylo přijato již v roce 2004. Klub Multimediálních aplikací SDaP AČR vstoupil spolu se svými partnery (Asociace učitelů dějepisu, Ústav českých a Ústav mezinárodních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústav pro soudobé dějiny Akademie ČR, Vojenský historický ústav) do soutěže o grant Euroregionu NUTS II – Hlavní město Praha, a to s projektovým záměrem na vyhotovení multimediální učební pomůcky „Obrazy z českých dějin 1914-2004" pro pražské a vybrané středočeské základní, střední a vyšší odborné školy.

Práce na tomto projektu, který obsahuje více než 2000 stránek dokumentů a textu, 21 hodin videa, 5,5 hodiny zvukových záznamů, 4250 fotografií, stovky informací o významných osobnostech českých a světových dějin, stovky map a samozřejmě i rozsáhlé informace o moderních dějinách československé a české armády, byly ukončeny v první polovině roku 2007. V červnu 2007 byl tento multimediální vzdělávací nástroj předán 583 pražským a vybraným středočeským školám.

Rok po zavedení tohoto vzdělávacího nástroje do výuky (10. 7. 2008) jej odbor školství pražského magistrátu ocenil takto:

„Jedná se o mimořádný počin, který si klade za cíl provést učitele dějepisu, základů společenských věd, českého jazyka, výtvarné a hudební výchovy a jejich žáky 20. stoletím. ... Ohlasy ředitelů škol zřizovaných hlavním městem Prahou byly veskrze kladné. Nejvíce oceňujeme, že učitelé dějepisu skutečně s touto pomůckou ve výuce pracují a využívají tak k výuce moderní technologie." (Blíže viz čj. MHMP 411682/2008 – Doporučení odboru školství, mládeže a tělovýchovy MHMP – multimediální učební pomůcka Svazu důstojníků a praporčíků AČR o.s.).

Co SDaP AČR připravuje

Na základě pozitivního hodnocení projektu „Obrazy z českých dějin 1914-2004" bylo rozhodnuto reagovat na výzvu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) k účasti v soutěži o grant z operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost". Byl vypracován projektový záměr na vyhotovení edukačního multimediálního nástroje" „Česká společnost v novodobé Evropě – osudy, vazby, vzdálení, sjednocování 1914-2009" pro všech cca 6000 českých základních a středních škol. Rozhodnutí o spolupráci se SDaP AČR na tomto projektu podepsali rektoři Univerzity Karlovy a Technické univerzity v Liberci a za Ministerstvo obrany náměstek ministra obrany. Žádost o dotaci byla MŠMT předložena ve stanoveném termínu (30. 10. 2008) s tím že výstup, na němž bude pracovat asi osmdesát projektantů, má být do vzdělávacího procesu předán ve školním roce 2012-2013.

Pokud SDaP AČR grant získá, předá všem českým základním a středním školám testovací verzi multimediální učební pomůcky k experimentování již ve školním roce 2010-2011 a bude (což je z hlediska strategického záměru na systematickou práci s mládeží podstatné) po tři roky s českou mládeží v pracovním kontaktu.

Vedení SDaP AČR dospělo k závěru, že je třeba analyzovat příčiny vzrůstajících aktivit extrémistických politických organizací v české společnosti, pojmenovat hlavní příčiny angažování části mládeže v polovojenských organizacích těchto politických stran a hledat alternativy systémového řešení dané situace.

Proto bylo po konzultacích s rektory Univerzity obrany a Policejní akademie rozhodnuto uspořádat v první polovině roku 2010 konferenci na téma „Mládež v soudobé české společnosti - rizika a naděje".

Konference by se měla zabývat:

  • sociologickým rozborem a analýzou bezpečnostních rizik vyplývajících ze stavu a tendencí vývoje české mládeže na začátku 21. století,
  • reakcí orgánů státu, politických subjektů a občanské společnosti na stav české mládeže,
  • alternativami systémového řešení dané situace.

Na základě kladných výsledků prvního ročníku soutěže SDaP AČR o putovní pohár náčelníka Generálního štábu AČR v military paintballu bylo rozhodnuto:

a) vytvořit v rámci SDaP AČR sekci military paintballu,

b) zahájit přípravu druhého ročníku soutěže (Paintball Czech Army Cup 2010), a to za podstatně větší účasti soutěžících družstev a s mezinárodní účastí.

Závěr

Strategickým záměrem SDaP AČR je vytvořit systémové předpoklady pro ovlivňování výchovy mládeže k vědomí evropské sounáležitosti, k odpovědnosti za obranu, za zachování hodnot demokracie a za občanské svobody.

Ke spolupráci na tomto společensky významném cíli vyzýváme aktivní i bývalé příslušníky AČR.

Informace o SDaP AČR najdete na internetových stránkách: www.sdap.

genmjr.v.v. Ing. Stanislav Chromec, CSc.
místopředseda SDaP AČR pro výchovu a vzdělávání

Zanechat komentář