Redakční rada

Nabídka akcí

Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky (3)

Obecný trend nárůstu hmotnosti, klesající fyzické kondice a zdravotních komplikací u běžné populace se projevuje i v oblasti náboru nových zájemců. Předpokládá se,  že jejich tělesná připravenost bude na vysoké úrovni. Cílem této studie bylo ověřit, zda fyzická kondice vojáků při vstupu do armády během let 2000-2017, kdy testování tělesné zdatnosti probíhalo, se skutečně zhoršuje či nikoliv. Výsledky za hodnocené období ve sledovaných parametrech tělesné zdatnosti naznačují, že některé složky tělesné zdatnosti kopírují obecný trend a vykazují mírné zhoršení. Přesto obecně nelze konstatovat, že tělesná zdatnost nových vojáků ve sledovaném období poklesla, neboť některé její  složky naopak vykazují mírný vzestup.

Další informace

  • ročník: 2018
  • číslo: 2
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

{slider Autor a název článku}
Jitka Soumarová, David Gerych, Čestmír Oberman, Lubomír Přívětivý

Vývoj tělesné připravenosti vojáků během základního výcviku v Armádě České republiky

Development of soldiers' physical preparedness during basic training in the Czech army


 Celý článek →→

PhDr. Čestmír Oberman (plk. v zál.), nar. 1957. Je absolventem Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze (1980). Působil ve vedoucích funkcích vojenské tělovýchovy na stupních pluk, divize, operační velitelství  a Generálního štábu AČR. Od roku 2007 dosud je výzkumným a vývojovým pracovníkem – vedoucím úseku vojenské přípravy  v CASRI. Ve výzkumné činnosti se podílí na testování a analýzách aktuálního tělesného stavu různých vojenských odborností v AČR.

13/06/2018

 

Zanechat komentář