Redakční rada

Nabídka akcí

Z historie rozvinování profesionálních armád

Z historického hlediska ve výstavbě a rozvinování naší armády probíhá přelom. Ten spočívá ve změně filozofie zajištění bezpečnosti a obrany naší republiky, ze které vycházejí i principy výstavby naší armády. 1. 1. 2005 se zahájila výstavba armády na profesionální bázi. Tzn., že s vojenským řemeslem, tedy schopnostem ovládat zbraně a bojovou techniku a vést bojovou činnost na taktické a operační úrovni, se seznamují, učí se mu a zdokonalují se v něm jen dobrovolníci.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Pplk. Ing. Ivan Němec, Ph.D., nar. 1953, po absolvování VVŠ PV Vyškov v roce 1977 prošel základními velitelskými funkcemi u motostřeleckých jednotek. V letech 1981 až 1993 zastával funkce mobilizačních pracovníků na stupni samostatný prapor a divize. Od roku 1993 pracoval jako učitel na VA v Brně. V současné době zastává funkci náčelníka skupiny mírového a válečného doplňování oddělení řízení obrany státu Ústavu operačně taktických
studií Univerzity obrany. V roce 2004 absolvoval dok-torské studium na VA Brno a ukončil kurz bezpečnostní politiky a řízení obrany státu tamtéž a absolvoval kurz distančního minima v programu celoživotního vzdělávání na UP v Olomouci. Zabývá se problematikou uvádění rezortu MO do vyšších stupňů bojové pohotovosti a mobilizačním rozvinováním.

31/01/2008

Zanechat komentář