Redakční rada

Nabídka akcí

Autoři:
V současné době soukromé vojenské společnosti a soukromé bezpečnostní agentury představují důležitý prvek bezpečnostního sektoru. Proto cílem tohoto článku je informovat širší vojensko-odbornou veřejnost o otázkách a problémech, které byly vyvolány vznikem těchto společností a agentur a představit různé typy a rozsah služeb, činností – aktivit a vojenských operací poskytovaných soukromým vojenským a bezpečnostním sektorem a uvést jejich charakteristické rysy.

Další informace

  • ročník 2011
  • číslo 2
  • stav Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku Přehledový / Peer-reviewed