Redakční rada

Nabídka akcí

Autoři:
Článek je věnován návrhu zákona o financování obrany, který má za cíl zavázat vládu k tomu, aby v každém návrhu zákona o státním rozpočtu vyčlenila na obranu částku ve výši alespoň 2 % hrubého domácího produktu. V průběhu mezirezortního připomínkového řízení Nejvyšší kontrolní úřad vyjádřil pochybnost o tom, zda návrh ve vztahu k Poslanecké sněmovně znamená něco více než pouze nevymahatelný politický závazek“. Článek přesvědčivě za pomoci právní argumentace a výkladu Ústavy České republiky, jednacího řádu Poslanecké sněmovny, ale také ustálené judikatury Ústavního soudu České republiky dokazuje, že v případě schválení bude zákonem o financování obrany při schvalování státního rozpočtu vázána i Poslanecká sněmovna. Opačný postup by znamenal porušení ústavnosti.

Další informace

 • ročník 2023
 • číslo 2
 • stav Recenzované / Reviewed
 • typ článku Přehledový / Peer-reviewed
Zveřejněno v Strategické řízení
Autoři:
Článek se zabývá ministerskými úředníky České republiky. Na základě dotazníkového  výzkumu a hloubkových rozhovorů zkoumá roli sociálně vědních poznatků, které využívají ministerští úředníci. Na základě výsledků empirického výzkumu jsou vyvozovány komparativní závěry týkající se ministerstva obrany a dalších ministerstev.

Další informace

 • ročník 2018
 • číslo 2
 • stav Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku Ostatní / Other
Zveřejněno v Různé
Autoři:
Článek se zabývá ministerskými úředníky České republiky. Na základě dotazníkového  výzkumu a hloubkových rozhovorů zkoumá roli sociálně vědních poznatků, které využívají ministerští úředníci. Na základě výsledků empirického výzkumu jsou vyvozovány komparativní závěry týkající se ministerstva obrany a dalších ministerstev.

Další informace

 • ročník 2018
 • číslo 2
 • stav Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku Ostatní / Other
Zveřejněno v Různé
Autoři:
Článek se zabývá ministerskými úředníky České republiky. Na základě dotazníkového  výzkumu a hloubkových rozhovorů zkoumá roli sociálně vědních poznatků, které využívají ministerští úředníci. Na základě výsledků empirického výzkumu jsou vyvozovány komparativní závěry týkající se ministerstva obrany a dalších ministerstev.

Další informace

 • ročník 2018
 • číslo 2
 • stav Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku Ostatní / Other
Zveřejněno v Různé
Autoři: , , ,
Článek se zabývá ministerskými úředníky České republiky. Na základě dotazníkového  výzkumu a hloubkových rozhovorů zkoumá roli sociálně vědních poznatků, které využívají ministerští úředníci. Na základě výsledků empirického výzkumu jsou vyvozovány komparativní závěry týkající se ministerstva obrany a dalších ministerstev.

Další informace

 • ročník 2018
 • číslo 2
 • stav Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku Ostatní / Other
Zveřejněno v Různé