Redakční rada

Nabídka akcí

Autoři:
Tato stať se zabývá jednou z nejvýbušnějších oblastí dnešního světa, kterou je Blízký a Střední východ (BSV) a zejména pak území historické Palestiny, kde už dlouhou dobu probíhá izraelsko – palestinský konflikt (IPK). Stať pojednává především o historických a vojenských souvislostech a je napsána jako tzv. historical explanatory text. Zaměřuje se na nejvýznamnější historické události a vysvětluje způsoby fungování a důsledky procesů, které se tam dlouhodobě odehrávají.

Další informace

 • ročník 2024
 • číslo 2
 • stav Recenzované / Reviewed
 • typ článku Vědecký / Research
Zveřejněno v Ozbrojené konflikty
Autoři:
Tato studie představuje události jomkipurské války (1973) perspektivou československé diplomacie a jejich následnou reflexi v přístupu československé zahraniční politiky vůči arabsko-izraelskému konfliktu v první polovině 70. let 20. století na základě doposud málo vytěžených archivních zdrojů. Československá blízkovýchodní politika od poloviny 50. let sice deklarovala svou jednoznačnou podporu arabské straně konfliktu, přesto tento přístup nebyl zcela bezvýhradný a v interních vládních dokumentech se někdy objevovala kritika arabských představitelů. Jomkipurská válka v tomto smyslu představuje důležitý přelomový moment, protože se fakticky jednalo o vojenský střet, který vyvolal nikoliv Izrael, ale arabská koalice, což znamenalo určitou výzvu pro československou propagandu. Současně tento ozbrojený konflikt představoval příležitost pro komunistické Československo dále prohloubit vztahy se svými arabskými spojenci.

Další informace

 • ročník 2023
 • číslo 4
 • stav Recenzované / Reviewed
 • typ článku Přehledový / Peer-reviewed
Autoři:

Další informace

 • ročník 2017
 • číslo 2
 • stav Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku Ostatní / Other
Autoři:
Tomáš Szunyog, Adéla Vondrovicová Vojenská diplomacie – pohled zvnějšku Military diplomacy – A View from the Outside Číst článek →

Další informace

 • ročník 2017
 • číslo 2
 • stav Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku Ostatní / Other
Autoři: ,

Další informace

 • ročník 2017
 • číslo 2
 • stav Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku Ostatní / Other