Redakční rada

Nabídka akcí

Autoři:
Tato stať se zabývá jednou z nejvýbušnějších oblastí dnešního světa, kterou je Blízký a Střední východ (BSV) a zejména pak území historické Palestiny, kde už dlouhou dobu probíhá izraelsko – palestinský konflikt (IPK). Stať pojednává především o historických a vojenských souvislostech a je napsána jako tzv. historical explanatory text. Zaměřuje se na nejvýznamnější historické události a vysvětluje způsoby fungování a důsledky procesů, které se tam dlouhodobě odehrávají.

Další informace

  • ročník 2024
  • číslo 2
  • stav Recenzované / Reviewed
  • typ článku Vědecký / Research
Zveřejněno v Ozbrojené konflikty