Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Přišel čas rozhodnutí a činů
Ing. Josef Janošec, CSc. Důsledky madridského summitu ve vojenské oblasti
Mjr. Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Bezpečnostní systém ČR a krizový management
Plk. Ing. František Valach, CSc. Alternativní pravděpodobnost snížení hrozeb
Prof. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Příprava důstojníků v armádách států NATO a Armádě ČR
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Způsoby použití Armády České republiky
Prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Význam opevnění a sídlišť v obraně republiky
  Vojenské zpravodajství v mírových operacích
Pplk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc., plk. Ing. Karel Janíček, CSc. úvahy k základním pojmům problematiky bezpečnosti státu
Dr. Ing. Karel Kozák Filozofie obrany
Doc. Ing. Karel Peltán, CSc. Zvyšováni odolnosti ohrožených systémů

Plk. Ing. Karel Janíček, CSc.,

Dr. Ing. Karel Kozák

Výzkumné pracoviště rezortu MO - ano, či ne?
Pplk. Ing. Jiří Šindýlek Informatizace rezortu obrany
Ing. Josef Janošec, CSc. Potenciál obranného výzkumu v letech 1993 - 1997
Ing. Jaroslav Koči, CSc. Strategie řízení společnosti a armády
  Válka 21. století: čtyři nebezpečné mýty
  Vojenskostrategický význam zapojeni Polska do NATO
  Imigrace mění posláni ozbrojených sil
  Nový vztah mezi armádou a veřejnosti: civilní řízení a kontrola
PhDr. Martin Tučka Dokument, který málo známe
  Skrytá nebezpečí
  Měnící se bezpečnostní prostředí
  Ze zákulisí jednání o odchodu sovětského vojska z Československa
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Ing. Jaromír Novotný Co pro nás znamená výzva členských zemi NATO ke vstupu ČR do Aliance
Plk. doc. Ing. Jiň Strnádek, CSc. Evropská bezpečnostní politika v 21. století
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Příprava na vstup do Aliance
Ing. Josef Janošec, CSc. Zajištěni budoucí bezpečnosti České republiky
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Plánování obrany
Ing. Emil Antušák Specifika uplatnění krizového managementu v oblasti obrany a bezpečnosti
Plk. Ing. František Valach, CSc. Konflikty nízké intenzity
Doc. Ing. František Podešva, CSc. Nevojenská a smíšená ohrožení a jejich eliminace silami i prostředky AČR
Pplk. Ing. Adolf Turek Mírové operace

Dr. tech. věd V. J. Bogdanovič,

prof. V. V. Trocko (Ukrajina)

Souhrnná metodika určení protivníka a hodnocení jeho nebezpečnost

Plk. Ing. Karel Eminger, Ing. Ladislav Klima, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc.

O aktivitách v obranném výzkumu
Plk. Ing. Václav Svoboda Zdroje, priority, pořádek a odpovědnost

Doc. Ing. Václav Maryška, CSc., plk. Ing. Karel Urbánek, CSc.

K bezpečnostní politice České republiky
Ing. Miloslav Strnad Součást vrcholového řízení výstavby IS AČR
  Alternativní přístupy k bezpečnosti a stabilitě: obrana budující důvěru
  Vnitřní adaptace NATO
  Co chce Rusko?
  Aliance chrání ekonomiky členských států
  Úloha letectva ve změněných bezpečnostních podmínkách
Ing. Milan Kohoutek Krizový management - zvládáni krizí a příležitostí
Doc. Dr. František Hanzlík, CSc. K osudům generálů Jurecha, Malára, Viesta a Goliana
  Generálmajor František Burger-Bartoš
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:          pdf file
Obsah:

Genmjr. Ing. Emil Antušák,

Ing. Petr Svozil

Současná evropská bezpečnost a národní zájmy ČR
Ing. Milan Štembera, CSc. Některé vojenskostrategické i1spekty rozšiřování NATO

Plk. Ing. František Jiroušek,

Ing. Dalibor Růžička, CSc.

Řízení obrany státu - II
Plk. Ing. František Valach, CSc. Mezinárodní podmínky a bezpečnost státu
Plk. Ing. Jaroslav Paleček Zprůhlednění finančních zdrojů obrany

Plk. doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc.,

Ing. Jaroslav Bursík

Teorie vojenského umění dnes a zítra

Plk. v zál. doc. Ing. Ladislav Hadaš,

podplukovník Ing. Jaroslav Velíšek, CSc.

Organizace ochranných opatřeni RED v rámci ochrany vojsk
Pplk. Ing. Vojtěch Němeček Teorie klamání
  Polský pohled na operační studie
Ing. Ladislav Klima, CSc. Zamyšlení nad úlohou a místem obranného výzkumu v období nedostatečnosti zdrojů pro obranu
Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc., M.A. Management obranných zdrojů AČR z pohledu kompatibility se státy NATO
Plk. v zál. Ing. Miloslav Strnad Řešení základního problému kvality dat IS AČR
Doc. PhDr. Eduard Radvan, CSc. Komplexnost profesní přípravy vojáka
Doc. Dr. Rostislav Kozílek, CSc. Obranyschopnost ČSR v meziválečném období
Ing. Antonín Svěrák Podíl civilistů na řízení obrany
Volker Ruhe Nová Severoatlantická aliance
  Strategie pružného a selektivního zasazení ozbrojených sil
Dr. Andrea K. Smutek-Riemer Včasné rozpoznávání krizí: kvadratura kruhu?
  Bezpečnostní strategie nové epochy
  Armádní generál in memoriam Josef Šnejdárek
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla
Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Karel Pezl Přemýšlení o možném - II
Plk. Ing. Václav Svoboda Exaktnost a vrcholové řízení v oblasti obrany státu - II
Mjr. Ing. Rudolf Rak Model řízení obranných zdrojů
Genmjr. Ing. Emil Antušák Nelehký úkol - dopracování návrhu před11isu „Strategická obrana ČR"
Ing. Jiří Florián Některé pohledy na obranu teritoria
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Některé poznámky k vojenské akvizici

Pplk. Ing. Petr Janský, CSc., Ing. Eva Krupičková, CSc.

Vědeckoinformační činnost v zahraničních armádách
Ing. Josef Janošec, CSc. Je obranný výzkum myslitelný bez vědeckoinformační činnosti?

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., pplk. Ing. Josef Strelec, CSc.

Plánování a řízení lidských zdrojů AČR
Ing. Karel Hekš Optimalizační model alokace zdrojů
Dr. Klaus-Dieter Kuchler Personální management a informační systém Bundeswehru
Dr. Frederick Pang Potřebujeme adaptabilní armádu
Pplk. Ing. Karel Burda, CSc. Návrh architektury vojenského řídicího systému

Prof. Ing. František Ludvík, CSc., doc. Ing. Pavel Konečný, CSc.

Kritéria hodnoceni zbraňových systémň
Plk. doc. Ing. Petr Němce, CSc. K optimalizaci Armády ČR
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Dr. Edvard Beneš a armáda
Ing. Jiří Veličko Řízeni rizika při mimořádných událostech
  Kdo ohlídá hlídače?
Dr. Anton Grizold Hrozby míru a bezpečnosti ve světě
Plk. Ing. Aleš Komár, CSc. Spolupráce na úrovni Výboru pro výzvy moderní společnosti - CCMS/NATO/NACC
  Armádní generál in memoriam Ing. Vojtěch Boris Luža
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla