Celé číslo:        pdf file
Obsah:
Adam Smith Albion Válka malé intenzity a etnické konflikty ve střední a východní Evropě
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Vědecké symposium NATO
  Nová strategická koncepce Severoatlantické aliance

Jaroslava Jandová, prom. psych.,

PhDr. Hana Klainová

Společenskovědní služby v Čs. armádě
Liddel Hart Způsoby, jak vítězit ve válkách
  Strategie
Plukovník Ing. Karel Šťáva Ke zkvalitnění rozhodováni na vyšších úrovních velení
Plukovník doc. Ing. Robert Hulák Modely boje pozemních sil a jejich architektura

Plukovník prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc., plukovník Ing. Stanislav Lepót, CSc.

Modelovanie protivzdušného boja
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Problematika a aplikace milimetrového pásma elektromagnetických vln

Podplukovník Ing. Karel Pospíchal, podplukovník Ing. Jan Gireth

K využití objektů stálého opevněni v ČSFR
Plukovník Ing. Boris Zich Vliv vojenské doktríny na hlavni úkoly a cíle technického zabezpečeni
Ing. Milan Štembera, CSc. Ještě k problému divize, nebo brigáda
  Armáda a dobrovolnická služba
  Zdroje moci a bezpečnost
  Jaké má Polská armáda operačně strategické úkoly?
Plukovník v zál. Ing. Zdeněk Řezáč K vojenským přípravám první světové války
  Generál Heliodor Píka