Redakční rada

Nabídka akcí

Časopis VR představuje platformu k prezentaci a předávání nejnovějších odborných poznatků v oblasti bezpečnosti a vojenství, s důrazem na obrannou politiku, vojenskou strategií, strategické řízení a operační umění. Na svých stránkách rovněž zveřejňuje články týkající se taktiky, výcviku, výzbroje, vojenské logistiky a zkušeností ze soudobých vojenských operací.

Časopis VR je vydáván ke zveřejňování původních autorských příspěvků, které se zabývají:

  1. teorií a praxí jednotlivých prvků bezpečnostního systému státu se zaměřením na otázky obrany České republiky a otázky rozvoje a činnosti ozbrojených sil ČR;
  2. teorií či praxí uplatňovanou v rámci bezpečnostních systémů NATO, EU a jejich členských států s důrazem na obrannou politiku na otázky rozvoje a činnosti ozbrojených sil;
  3. přístupy a zkušenostmi z výstavby, přípravy a použití ozbrojených sil ČR ve vojenských operacích a jejich aplikací do teorie vojenského umění;
  4. nejnovějšími poznatky, trendy a teorií rozvoje vojenské strategie, operačního umění a taktiky a systému podpory, přípravy a zabezpečení ozbrojených sil v operacích;
  5. praxí a teorií strategického řízení obrany státu a jednotlivých prvků systému obrany ČR;
  6. prezentací koncepčních dokumentů, názorů a záměrů představitelů rezortu MO;
  7. trendy rozvoje vojenské techniky a jejich aplikací ve vyzbrojování ozbrojených sil;
  8. výstupy ostatních vědních oborů na podporu obranného systému státu.

Preferovanými formami autorských příspěvků jsou původní články, studie, názory, polemiky a knižní recenze. Součástí časopisu mohou být i nepreferované formy autorských příspěvků, které doplňují charakter časopisu jako vojensko-odborné revue. Těmito formami mohou být autorské příspěvky převzaté ze zahraničních časopisů s obdobným zaměřením jako Vojenské rozhledy, informace z vědeckého života, o konání významných konferencí, sympozií, seminářů, informace o jubileích osobností činných v oboru zaměření časopisu.

Za uveřejněné články nejsou placeny honoráře. Odměny jsou vypláceny jen za provedené recenze článků.