Redakční rada

Nabídka akcí

{tab }

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Všeobecná část}

Všeobecná část

č. 1- 2/1932

gen. Emil Linhart

Přibližování a zjednávání dotyku

N. Batjušin

Kryptografie za světové války

č. 3/1932

pplk.gšt.František Pohunek

Úvahy o křídelním a bočném útoku

N. Batjušin

Radiotelegrafní zpravodajství

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 4/1932

 

Maďarská doktrína

pplk.gšt.František Pohunek

Úvahy o křídelním a bočném útoku

Vojenství u nás a v cizině

č. 5/1932

 

Maďarská doktrína - dokončení

Štb.kpt. Josef Smazal

Odměny a tresty ve vojenské výchově

Vojenství u nás a v cizině

č. 6/1932

Rudolf Urbánek

K činnosti „Kruhu pro studium československých dějin vojenských“

Vojenství u nás a v cizině

Prof. P. Rjabikov

Zajatci a studium dokumentů jakožto zpravodajské prameny

č. 7/1932

Štb.kpt.gšt. Bedřich Beneš

Řízení přesunů a cirkulace na cestách pomocí grafických tabulek

 

Vojenství u nás a v cizině

č. 8-9/1932

 

Vojenství u nás a v cizině

Gen. M. A. Inostrancev

Zápas vojenských doktrín ve světové válce 1914-1918

č. 10/1932

Štb.kpt. MVDr. Alois Píša

Úvahy k otázce použití mléka pro zásobování vojska

Vojenství u nás a v cizině

Gen. M. A. Inostrancev

Zápas vojenských doktrín ve světové válce 1914-1918 - pokračování

č. 11-12/1932

Pplk.gšt. Miroslav Petřík

Bitva u Lutzenu 16.listopadu 1632

 

Vojenství u nás a v cizině

Pplk.gšt. H. Štěpánský

Vývoj organisace nejnižší smíšené jednotky a výhledy do budoucnosti

Gen. M. A. Inostrancev

Zápas vojenských doktrín ve světové válce 1914-1918 – dokončení

{tab Pěchotní rozhledy}

Pěchotní rozhledy – ročník 1932

č. 1/1932

Štb.kpt. Václav Kropáček

Noční výcvik

Mjr.gšt. J. Chleboun

Pěchota na předních strážích

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z našich revuí

č. 3/1932

Štb.kpt. Jan Valníček

Bezpečnost vlastních vojsk při přestřelování jich z těžkých kulometů

 

Pěchota u nás a v cizině

Brig.gen. Emil V. Linhart

Zjednávání dotyku v lese

č. 4/1932

Brig.gen. Emil V. Linhart

Zjednávání dotyku v lese – dokončení

pplk.gšt.František Pohunek

Použití těžkých kulometů v obraně

 

Pěchota u nás a v cizině

Z našich revuí

č. 5/1932

Pplk. Karel Čápek

Německá pěchota

 

Pěchota u nás a v cizině

Štb.kpt. Jan Valníček

Vliv svahu na velikost rozptylu a metného prostoru se zvláštním zřením ke zbraním pěchoty

 

Z našich revuí

č. 6/1932

Štb.ktp.gšt. Jiří Sommer

Modernisace dnešní pěchoty

 

Pěchota u nás a v cizině

Pplk. Jaromír Halbhuber

Přibližování – dotykové hlídky

 

Z cizích revuí

č. 7/1932

 

Pěchota u nás a v cizině

Štb.kpt. Josef Sovadina

Tanky a zásady jich používání

 

Z našich revuí

č. 8-9/1932

 

Pěchota u nás a v cizině

Štb.kpt. Josef Malý

Použití těžkých kulometů v boji

Štb.kpt. Josef Sovadina

Tanky a zásady jich používání - dokončení

č. 10/1932

Plk. Etienne

Noční boj o les Le Chanel

Štb.kpt. J. Valníček

O významu matematicko-technických znalostí pro důstojníka pěchoty a o nutnosti pěstovati je

 

Pěchota u nás a v cizině

č. 11-12/1932

Pplk. Jaroslav Malec

Anglický cvičební řád pro pěchotu (Infantry Training)

Pplk. Bohumil Boček

Poznámky k úvahám článku škpt. Jana Valníčka „O významu matematicko-technických znalostí pro důstojníky pěchoty a o nutnosti pěstovati je“

{tab Dělostřelecké rozhledy}

Dělostřelecké rozhledy – ročník 1932

č. 1/1932

Plk. František Kryštof

Disponování dělostřeleckými pátracími orgány

Npor. Karel Capoušek

Fotogrametrické zjišťování palebných postavení

Štb.kpt. Jan Massmann

Střelba při jednostranném pozorování na živé cíle

Mjr. Čeněk Schmidt

Tělesová obrana proti letadlům u dělostřelectva

č. 2/1932

Pplk. V. Hoffmann

Činnost orientačního důstojníka

 

Drobné zkušenosti z války

Pplk. Jiří Nogol

Lehké polní dělo s dalekým dostřelem jako přímá podpora pěchoty

Kpt. Alfred Ressel

Pevné body a jejich význam pro dělostřelectvo

Pplk. Josef Větrovec

Poznámky k článku „Lehký dělostřelecký oddíl za přibližovacího pochodu a zjednání dotyku“

č. 3/1932

Pplk. Josef Větrovec

Drobné zkušenosti z války

Npor. Jaroslav Chyška

O nutnosti matematického a technického vzdělání dělostřeleckého důstojníka

Mjr.gšt. Oskar Pejša

Použití dělostřelectva při ústupovém boji

Pplk. Václav Hoffmann

Srovnání děl

Štb.kpt. MVDr. Alois Píša

Výběr a výcvik soumarů pro dělostřelectvo

Mjr. Konstantin Kapnin

Zpravodajská činnost v rámci oddílů

č. 4/1932

   

č. 5/1932

Pplk.gšt. Josef Churavý

Dělostřelectvo u nás a v cizině

Mjr. Konstantin Kapnin

Drobné zkušenosti z války

Mjr.gšt. František Hrubiš

Lehký dělostřelecký oddíl za pochodu, při ubytování a jako podpora předních stráží

Štb.kpt. Karel Oktábec

Organisace hipického výcviku u polního jízdního dělostřelectva

Npor. Karel Zadina

Přenos palby při střelbě s jednostranným pozorováním při malém pozorovacím úhlu

Štb.kpt. Ladislav Novák

Zpravodajská četa polní baterie

č. 6/1932

Mjr. Konstantin Kapnin

Drobné zkušenosti z války

Mjr.gšt. František Hrubiš

Lehký dělostřelecký oddíl za pochodu, při ubytování a jako podpora předních stráží - dokončení

Plk. František Kryštof

Střelba s letcem na pohyblivý cíl

Npor. Antonín Bžatek

Styk a spojení

{tab Letecké rozhledy}

Letecké rozhledy – ročník 1932

č. 1/1932

Letectví u nás a v cizině

Pplk. Josef Wirth

Obrana proti letadlům

Pplk. V. S.

Palba dělostřelectva s leteckým pozorováním

Štb.kpt. Otakar Bothe

Vývoj kulometné obrany proti letadlům během světové války

č. 2/1932

Pplk. A. V.

Avigační výcvik

Por. A. Částka

Fotografické přístroje v letectví

Pplk. Gustav Studený

Je účelné dvojí řízení u válečných letounů?

Str.

Letectví u nás a v cizině

Pplk. Bedřich Starý

Stíhací jednomístníky a vícemístníky

č. 3//1932

Prap. R. Němec

Jak se prováděl výcvik pilotů za světové války

Mjr. Karel Mareš

Létání podle přístrojů


Letectví u nás a v cizině

Pplk. J. J.

Měřící přístroje dělostřelectva proti letadlům a jejich význam se stanoviska střelby

Mjr. Karel Müller

Vojenská letecká radiotelegrafie

č. 4/1932

Pplk. Jindřich Maršálek

K příčinám leteckých nehod

Dr. Diblík

Letectví u nás a v cizině

Měřící přístroje dělostřelectva proti letadlům a jejich význam se stanoviska střelby – dokončení

Pplk. Vilém Stanovský

Přehled vývoje a činnosti francouzského bombardovacího letectva ve světové válce

č. 5/1932

Pplk. František Kabeláč

Činnost 1. Letecké rakouské setiny na srbské a ruské frontě na počátku světové války

Štb.kpt. Jan Šmíd

Štb.kpt. Josef Hanuš

Válka roku 19..

č. 6/1932

Letectvo u nás a v cizině

Pplk. J. J.

Protiletadlová cvičení v Německu v roce 1932

Štb.kpt. Pavel Pochop

Užití stíhacího letectva k útokům na pozemní cíle

{tab Jezdecké rozhledy}

Jezdecké rozhledy – ročník 1932

č. 1 /1932

Mjr.gšt. František Bürger

Italský cvičební řád pro jezdectvo z roku 1931

Plk. MVDr. Jaroslav Stodola

Několik všeobecných poznámek ke zkušenostem s koňstvem ve světové válce

Štb.kpt. Jan Kopecký

Smíšený předzvědný oddíl

č. 2/1932

Štb.kpt. Alexandr Mizinov

Činnost jezdectva 1. Ruské armády za její mobilisace a krytu od 27. Července do 15. Srpna 1914

Pplk.gšt. Rudolf Kučera

Francouzské jezdectvo ve světové válce

Pplk. Ing. V. Hájek

Jezdectvo u nás a v cizině

Maďarské jezdectvo

č. 3/1932

Štb.kpt. Alexandr Mizinov

Činnost jezdectva 1. Ruské armády za její mobilisace a krytu od 27. července do 15. srpna 1914

Členění předvoje u jezdectva

Jezdectvo u nás a v cizině

Štb.kpt. Josef Totušek

Použití SPO

č. 4/1932

Štb.kpt. Alexandr Mizinov

Armádní jezdectvo 2. Ruské armády v době mobilisace a krytu (od 27. července do 18. srpna 1914)

Mjr. Bedřich Pleca

Jezdecké dělostřelectvo

Mjr. MVDr. Vladimír Chládek

Účast důstojníků zbraní při profylaxi nemocí a ztrát vojenských koní

{tab Rozhledy technických zbraní }

Rozhledy technických zbraní

č. 1/1932

Pplk. Ing. Vladimír Hájek

Dva příklady úpravy terénu z francouzského bojiště

Pplk. Ing. B. Konečný

Technické zbraně u nás a v cizině

Pplk.gšt. Karel Pražák

Vliv spojení na operace

č. 2/1932

č. 3/1932

Pplk. Ing. Vladimír Hájek

Je armádě třeba učenců?

Mjr.gšt. Bohumil Paleček

Operační přesuny po železnici na Slovensku a Podkarpatské Rusi za karpatské bitvy 1914-15 – pokračování

Pplk. Ing. Vladimír Hájek

Technické zbraně u nás a v cizině

Pplk. František Baron

Význam polního opevnění v historii válečnictví

č. 4/1932

Plk. Josef Petřík

14měsíční presenční služba u ženijního vojska

Pplk. Ing. Vladimír Hájek

Příklady nesprávného použití ženijního vojska při pronásledování nepřítele za světové války

Brig.gen. G. Cardona

Technické zbraně u nás a v cizině

Plk.gšt. Ing. Josef Gödölley

Vyšší vojenské technické vzdělání v bývalé rakousko-uherské armádě

{tab Cvičební listy}

 

Cvičební listy

č. 1-2/1932

č. 3/1932

č. 4/1932

č. 5/1932

č. 6/1932

č. 7 /1932

č. 8-9/1932

č. 10/1932

č. 11-12/1932

{/tabs}