Redakční rada

Nabídka akcí

Cílem recenze je poskytnout redakci expertní názor o kvalitě autorského příspěvku a podat autorovi zpětnou vazbou jak rukopis zdokonalit, aby byl akceptovatelný pro publikování.

Redakce recenzentům doporučuje vzít na vědomí následující skutečnosti:

  • recenzent by se měl před posuzováním příspěvku seznámit s obecnými pravidly recenzního řízení a s etickým kodexem Vojenských rozhledů;
  • recenzní řízení je oboustranně anonymní;
  • příspěvek musí recenzent považovat za důvěrné informace s ohledem na autorské práva;
  • posudky jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány nejméně po dobu pěti let;
  • recenzent vypracuje recenzní posudek s využitím formuláře. Kromě toho, pokud je to vhodné, je možné konkrétní návrhy a komentáře vepsat (nejlépe v režimu "revize"), přímo do textu příspěvku;
  • autor ve svém příspěvku vyjadřuje svůj názor na předmětnou problematiku. Pokud jeho názor není totožný s názorem recenzenta, není to důvod pro zamítnutí příspěvku v případě, že nevychází z nesprávných nebo zavádějících výchozích informací a splňuje formální náležitosti redakčního standardu;
  • posudky recenzenta jsou následně zasílané autorovi k provedení úprav. Recenzent má právo na vyžádání upraveného příspěvku pode požadavků deklarovaných v jeho recenzním posudku;

Redakce prosí recenzenty, aby se bezprostředně po obdržení žádosti o recenzi vyjádřili k možnosti vypracovat posudek a v kladném případě svůj posudek (vyplněný formulář a případně text příspěvku s poznámkami a doporučeními) doručili redakci elektronicky, nejpozději do 14 dnů po obdržení příspěvku k posouzení.

Stáhněte si recenzní formulář:    Ikona word