Redakční rada

Nabídka akcí

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Obsah ročníku 1927

č. 1 / 1927

Škpt. polní pilot Robert Ellner

O bitevním letectvu. Charakteristika bitevního letectva

Mjr. franc. hlav. štábu Bernis

Význam zprávy v pojetí a provádění manévru

Pplk. Gšt. Sergej Ingr

Boj o Tisovec 15. června 1919

Plk. A. Hlídek

O topografii ve vojsku

Pplk. int. Josef Holda

Výživa armád za světové války (pokračování)

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2 / 1927

Škpt. gšt. Hynek Štěpánský

Pěchota v obraně

Npor. Karel Kreppl

Bezpečnostní pásmo

Pplk. gšt. Jaroslav Eminger

Postup přezvědného oddílu jezdectva

Kpt. just. služby JUDr. Břetislav Menčík

Vojenské soudnictví a jeho potřeba v míru

Pplk. int. Josef Holda

Výživa armád za světové války (pokračování)

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 3 / 1927

Škpt. gšt. Hynek Štěpánský

Pěchota v obraně (pokračování)

Kpt. just. služby JUDr.    Břetislav Menčík

Vojenské soudnictví a jeho potřeba v míru (dokončení)

Kpt. Vladimír Šincl

Spojení u dělostřelectva

Škpt. Mikuláš Kohout

Jak chrániti civilní obyvatelstvo velkých měst proti účinkům bitevních plynů

Gen. franc, voj. mise Le Вlévec

Neschematisujme!

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 4 / 1927

Škpt. gšt. František Pohůnek

Boj pěchoty v lesích

Škpt. ing. K. Mayer

Jaké výhody má pro moderní armádu doprava vojska automobilními kolonami? Jaká opatření nutno již v míru učiniti na území ČSR, aby v čas války bylo lze výše uvedené transporty prováděti?

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 5 / 1927

Dr. Václav Škopil

Silvestr Krnka. Četská kapitola v zbrojní technice XIX. věku

Škpt. Viktor Rychlík

Jak uspíšiti zahájení dělové palby na odpor dělostřelectvem nepředvídaný, ale pěchotou zjištěný

Mjr. int. Karel Pražák

Výživná hodnota polních dávek v naší armádě. Jich srovnání s dávkami v cizích armádách. Vliv výzkumů ve vědě o výživě člověka na stravní dávky v armádě

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 6 / 1927

Kpt. Karel Veit

Značkování palby a aplikační cvičení

Npor. Stanislav Sousedík:

Organisace dělostřelecké zpravodajské služby v rámci pěší divise

Npor. Jiří Souhrada

Maskování dělostřelectva a cvičení maskování v míru

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 7/1927

Dr. F. Steidler

Zborov

Gen. Stanislav Čeček

Vzpomínky na zborovskou bitvu

Plk. Karel Kutlvašr

Památce bratra Františka, padlého u Zborova

— LUB

Hrst vzpomínek na bitvu u Zborova

F. Steidler

Nová literatura o zborovské bitvě

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 8-9/1927

Pplk. gšt. polské armády Jan Bigo

Bitva pod Varšavou

Npor. Stanislav Sousedík

Zpravodajské manévry

Kpt.: Bernard Kapitola

Příspěvek k psychologii chemické války

Genmjr ruského gen.štábu Pavel Rjabikov

Ruská zpravodajská služba v době operací u Varšavy a Lodže a na bzursko-ravské posici v zimě r. 1914—15

Pplk. int. Josef Holda

Výživa armád za světové války

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 10 /1927

Pplk. gšt. Jaroslav Eminger

Přezvědný oddíl jezdectva na zvědech 485

Npor. Karel Krepl

Střelba s jednostranným pozorováním

Jiří Tretjakov

Boje ruské armády v Persii v letech 1914—1917

Pplk. int. Josef Holda

Výživa armád za světové války (dokončení)

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 11 /1927

Škpt. Karel Veit:

Organisace kulometné roty

Pplk. gšt. Jaroslav Eminger

Přezvědný oddíl jezdectva na zvědech

Škpt. gšt. Karel Štěpánský

Verdun. Studie s hlediska materiálního

Škpt. int. Josef Růžička

Národohospodářská mobilisaice Spojených států severoamerických ve světové válce

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 12 /1927

Ing. R. Šajtanov

Pěchotní dělo

Škpt. int. Josef Růžička

Národohospodářská mobilisaice Spojených států severoamerických ve světové válce

Pplk. K. L. Janouch

Význam vzpomínek na Zborov a jejich revise

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

Cvičební listy

č. 1 / 1927

č. 2 / 1927

č. 3 / 1927

č. 4 / 1927

č. 5 / 1927

č. 6 / 1927

č. 7 / 1927

č. 8-9 / 1927

č. 11 / 1927

č. 12 / 1927