Redakční rada

Nabídka akcí

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Obsah ročníku 1926

č. 1 / 1926

 

 

 

 

Nový náčelník hlavního štábu čsl. branné moci.

Škpt. gštbu. Jan Polívka

Posice na svahu odvráceném od nepřítele

Pplk. gštbu. Jiří Birula

Velká bitva u Lodže r. 1914

Npor. Stanislav Sousedík

Upoutaný balon

Škpt. čet. Jan Pelant

Letecká hlásná služba u četnictva

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 2 / 1926

Mjr. franc. gštbu. Bernis

Hodnota zprávy v pojetí manévru

Pplk. gštbu. Jiří Birula

Veliká bitva u Lodže r. 1914 (pokračování)

Pplk. int. Josef Holda Materiální situace rakousko-uherské armády na sklonku světové války

Kpt. Karel Lohn

Jaké vědomosti a znalosti by si měl branec přinésti na vojnu při 14měsíční službě

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 3 / 1926

Pplk. gštbu. Jiří Birula

Veliká bitva u Lodže r. 1914 (dokončení)

Pplk. int. Josef Holda

Materiální situace rakousko-uherské armády na sklonku světové války (pokračování)

V. J. Hauner

Vladimír Alexandrovič Suchomlinov

Kpt. Dr. Rudolf Tschorn

Básník-voják (k 70. výročí smrti Miloty Zdirada Poláka)

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 4 / 1926

 Škpt. gštbu. František Vejmelka Dělostřelectvo přímého doprovodu

Pplk. int. Josef Holda

Materiální situace rakousko-uherské armády na sklonku světové války (dokončení)

Pplk. genšt. S.E. Nalot

Jednotný předvoj

Škpt. Josef Volf, pěší pluk 38.

Příspěvek k dějinám vývoje převozní kuchyně

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 5 / 1926

Pplk. gštbu. Jiří Birula

Velká ofenziva Brousilova r. 1916

Škpt. gštbu. František Vejmelka

Dělostřelectvo přímého doprovodu (dokončení)

Pplk. genšt. S.E. Nalot

Jednotný předvoj (dokončení)

J. Čermák

Rozdělení tvarů terénu

Npor. Stanislav Sousedík

Šíření zvuku a zvukoměřičství

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 6 / 1926

Škpt. p.pl. 18 František Šantora

Bojové úkoly a organisace čety

pplk. gštbu. Jiří Birula

Velká ofenziva Brousilova r. 1916 (dokončení)

Pplk. int. Josef Holda

Reorganisace proviantního trénu v létech 1914-1915

 

Různé

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 7-8/1926

Kpt. Dr. Rudolf Tschorn

Náš Jirásek

Škpt. p.pl. 18 František Šantora

Bojové úkoly a organisace čety

Gen. Paul Bossu

Pojednání o plánech, jak užiti dělostřelectva

Npor. Karel Krepl

Rychlý způsob určení balistických a povětrnostních oprav a jeho aplikace při přenosu střelby

Kpt. gštbu. Oskar Sýkora,

4. pěší divise

Několik taktických dat a úvah dělostřeleckých

Kpt. V. Klásek

Úrazy a úmrtnost v branné moci zas léta 1921-22 – 1923-24

 

Různé, z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 9/ 1926

Pplk. int. Josef Holda

Výživa armád za světové války

Npor. Stanislav Sousedík

Světlozvuk

 

Vojenství doma a v cizině a z našich a cizích revuí a literární přehled

   

č. 10 / 1926

Por. K. Brožek, hran.prap.

Znázorňování palby při cvičení

Škpt. gštbu. František Pohunek

Příspěvek k revisi P-I-1 (Cvičební řád pro pěší vojsko)

Mjr. gštbu. Libor Vitěz

Jak stanovit hranice operačních pásem vyšších jednotek

Pplk. int. Josef Holda

Výživa armád za světové války (pokračování)

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 11 / 1926

Pplk. gštbu. Jindřich Jiří Birula

Bitva na Mazurských jezerech v roce 1914 a generál Runnenkampf

Kpt. Gen.št. v.v. dr. Jan Karlík

Otázka těžkých kulometů (13 mm a vice), jejich význam, použití v boji a zařádění u pěchoty

Kpt. Josef   Sovadina

Tanky (Studie po stránce technické)

Pplk. int. Josef Holda

Výživa armád za světové války (pokračování 2.)

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

č. 12 / 1926

Škpt. gen.št. František Pohunek

Jak se jeví obrana v našem Polním řádu (Kritická studie)

Pplk. gšt. Jindřich Jiří Birula

Bitva na Mazurských jezerech v roce 1914 a generál Runnenkampf (dokončení)

Pplk. int. Josef Holda

Výživa armád za světové války (pokračování 3.)

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí a literární přehled

Cvičební listy

č. 1 / 1926

č. 2 / 1926

č. 3 / 1926

č. 4 / 1926

č. 5 / 1926

č. 6 / 1926

č. 7 - 8 / 1926

č. 9 / 1926

č. 10 / 1926

č. 11 / 1926

č. 12 / 1926