Redakční rada

Nabídka akcí

{tab }

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

{tab Všeobecná část}

Všeobecná část

č. 1/1931

V. J. Hauner

Maršál Joffre

Pplk. Josef Hloušek

Výrobní soběstačnost, její důležitost pro obranu státu a jak ji stát může dosáhnouti

Kpt. Jiří Jeníček

Knihovna a čítárna vojenských zátiší v službách vojenské mravní výchovy

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

   

č. 2/1931

Škpt. František Bednařík

Generál Andrea Graziani

Pplk. Josef Hloušek

Výrobní soběstačnost, její důležitost pro obranu státu a jak ji stát může dosáhnouti

Dr. Vladimír Hloch

Popularisace armády

Kpt. Jiří Jeníček

Knihovna a čítárna vojenských zátiší v službách vojenské mravní výchovy

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3-4/1931

Plk. gšt. Emil Fiala

Strategický manévr za světové války

P. R.

Mechanisace

Pplk. Josef Hloušek

Výrobní soběstačnost, její důležitost pro obranu státu a jak ji stát může dosáhnouti

Kpt. Jiří Jeníček

Knihovna a čítárna vojenských zátiší v službách vojenské mravní výchovy

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 5/1931

Pplk. gšt. František Pohunek

Terén jako prvek velitelova rozhodnutí

Mjr. gšt. Jan Ruml

Cíle a pásma s hlediska styku a spojení

P. R.

Mechanisace

Plk. gšt. Eman. Moravec

Ruská úvaha o postupném operování armádami

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Naše vojenství v cizí literatuře

 

Z cizích revuí

č. 6/1931

Pplk. gšt. František Pohunek

Terén jako prvek velitelova rozhodnutí

Mjr. gšt. Jan Ruml

Cíle a pásma s hlediska styku a spojení

Plk. gšt. Eman. Moravec

Ruská úvaha o postupném operování armádami

 

Z cizích revuí

č. 7-8/1931

Pplk. gšt. František Trutnovský

Doktrína německé armády

Mjr. gšt. Jan Ruml

Cíle a pásma s hlediska styku a spojení

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 9/1931

P. R.

Zpravodajská služba v bývalé rakousko-uherské monarchii

Mjr. gšt. Jan Ruml

Cíle a pásma s hlediska styku a spojení

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 10/1931

Pplk. gšt. František Trutnovský

Doktrína německé armády

P. R.

Zpravodajská služba v bývalé rakousko-uherské monarchii

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 11-12/1931

P. R.

Zpravodajská služba v bývalé rakousko-uherské monarchii

Rš.

Nynější stav německé úřední kartografie

 

Vojenství u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

 

Zprávy z Vojenského ústavu vědeckého

{tab Pěchotní rozhledy}

Pěchotní rozhledy – ročník 1931

č. 1/1931

K. G.

Útok pěšího pluku, podporovaného neobyčejně mocným dělostřelectvem

Mjr. gšt. Ladislav Preininger

Provedení výpadu v Alsasku 20. srpna 1918

Škpt. František Šantora

Přibližování malých jednotek — dotyková hlídka

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2/1931

Mjr. gšt. Ladislav Preininger

Provedení výpadu v Alsasku 20. srpna 1918

Mjr. gšt. Josef Fetka

Bojová hodnota obrany pěších jednotek na „širokých frontách“

Škpt. Jan Valníček

Projekční přístroj ke kontrole míření

Mjr. Václav Dusil

Letní stanice

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3-4/1931

Pplk. František Vávra

Družstva pěší roty dělitelná v roje nebo družstva nedělitelná a jaká?

Mjr. gšt. Josef Fetka

Boj proti obrněným vozidlům

Škpt. D. Dorschner

Nepřímá střelba z kulometu

 

Z cizích revuí

č. 5/1931

Mjr. gšt. Rudolf Bulandr

Nový rakouský polní řád

Škpt. D. Dorschner

Nepřímá střelba z kulometu

Mjr. gšt. Josef Fetka

Zásobování střelivem u pěchoty

Mjr. J. Tureček

Přibližování malých jednotek — dotyková hlídka

 

Z našich revuí

 

Z cizích revuí

č. 6/1931

Mjr. gšt. Rudolf Bulandr

Nový rakouský polní řád

Mjr. gšt. Josef Fetka

Zásobování střelivem u pěchoty

Škpt. Jan Kabíček

Jak zvýšit pohyblivost pěšáka ulehčením stroje

 

Z cizích revuí

č. 7-8/1931

Škpt. Jan Valníček

Příspěvek k diskusi o výcviku kulometných jednotek ve střelbě proti letadlům

K. G.

Na jakém podkladě je třeba sestavovati střelecké úlohy v družstvu, četě a rotě?

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 9/1931

Gen. J. Brossé

Součinnost zbraní

Škpt. Jan Valníček

Jak lze použití nitkového kříže kukátka a dílcové stupnice universálního měřítka ke kontrole odhadu vzdálenosti а k jiným účelům

K. G.

Na jakém podkladě je třeba sestavovati střelecké úlohy v družstvu, četě a rotě?

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 10/1931

Gen. J. Brossé

Součinnost zbraní

Mjr. D. Dorschner

Střelba těžkým kulometem z krytu

 

Pěchota u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 11-12/1931

Gen. J. Brossé

Součinnost zbraní

K. G.

Pěší pluk v obraně podporovaný oddílem dělostřelectva

 

Z cizích revuí

{tab Dělostřelecké rozhledy}

Dělostřelecké rozhledy – ročník 1931

č. 1/1931

   

Plk. František Kryštof

Skupina těžkého dělostřelectva v útočném boji

Kpt. Alfred Ressel

Vliv vyhovujícího mapového materiálu na střelecko-technickou činnost dělostřelectva

Pplk. Václav Hoffmann

O některých našich přístrojích

Mjr. Ricard

Cvičení v polní službě 75 mm lehkého oddílu

 

Z cizích revuí

č. 2/1931

Plk. František Kryštof

Skupina těžkého dělostřelectva v útočném boji

škpt. Ant. Pinkas

Účinná střelba oddílu po zastřílení jednou baterií

—han

Poznámky к výchově důstojníků dělostřelectva z povolání

Mjr. Josef Větrovec

škpt. Josef Horák

Noční střelba dělostřelectva za součinnosti světlometů

Plk. Václav Volf

Ostrá střelba dělostřelectva

 

Z cizích revuí

č. 3/1931

Plk. František Kryštof

Skupina těžkého dělostřelectva v útočném boji

Škpt. Jan Massmann

Výcvik poddůstojníků pátračů

Kpt. Vlad. Moučka

Určování hluchých prostorů číselnými tabulkami

Npor. Jiří Вaitler

Organisace výcviku spojovací služby v rámci dělostřeleckého pluku

Škpt. St. Sousedík

Instrukce pro dělostřeleckou zpravodajskou službu

 

Dělostřelectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 4/1931

Plk. František Kryštof

Skupina těžkého dělostřelectva v útočném boji

Npor. Čestmír Jelínek

Soustředění palby v oddíle

Mjr. Konstantin Kapnin

Pokus o specialisaci výcviku poddůstojníků u lehkého dělostřelectva

Por. Karel Morav

Balonové rayonování

 

Z cizích revuí

č. 5/1931

Mjr. gšt. Albert Nesweda

škpt. Frant. Herclík

Lehký dělostřelecký oddíl za přibližovacího pochodu a zjednání dotyku

Npor. Jan Kysilka

Určení viditelných a skrytých prostorů

Npor. Ladislav Hes

Tělesná výchova u dělostřelectva

 

Z cizích revuí

č. 6/1931

Plk. Frant. Kryštof

Soustředění palby

Mjr. gšt. Albert Nesweda

škpt. Frant. Herclík

Lehký dělostřelecký oddíl za přibližovacího pochodu a zjednání dotyku

Npor. Ladislav Hes

Tělesná výchova u dělostřelectva

 

Z cizích revuí

{tab Letecké rozhledy}

Letecké rozhledy – ročník 1931

č. 1/1931

Mjr. František Klepš

Moderní stíhací letoun

Mjr. Ludvík Budín

Vlastnosti letounu se zřením na bezpečnost létání

Pplk.   Josef Wirth

Obrana proti letadlům

Prof. Pplk. MUDr. Jan Levit

Jak se dívá chirurg na letectví

 

Letectví u nás a v cizině

 

Hlídka fotgrametrická

č. 2/1931

Mjr. p. p. l. Jaroslav Topič

Jednomístný či dvoumístný stíhací letoun

Pplk. Josef Wirth

Obrana proti letadlům

Pplk. zdrav. Dr. Dominik Čapek

Lékařský výběr vojenských letců

 

Letectví u nás a v cizině

 

Hlídka fotgrametrická

č. 3/1931

Mjr. Ludvík Budín

Vlastnosti letounu se zřením na bezpečnost létání

Škpt. letec Jaroslav Jirout

Plochá vývrtka – nejnebezpečnější poloha letounu

Kpt. T. M. Boykov

Létání bez vidu („naslepo“)

Mjr. letec Alois Kubita

Automatické řízení letounů

Npor. p. p. l. Karel Brožík

Létání podle přístrojů

Pplk. Josef Wirth

Obrana proti letadlům

 

Letectví u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 4/1931

Pplk. Josef Wirth

Obrana proti letadlům

Plk. Rudolf Holeka

Poznámky k vývoji a k užití letectva

Mjr. gšt. p. p. l. V. Rosík

Zkušenosti učitele z kurzu velitelů letek

 

Letectví u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 5/1931

Pplk. p. p. l. Ladislav Syka

K problému stíhacího letectva

Pplk. Josef Wirth

Obrana proti letadlům

Mjr. gšt. Vítězslav Rosík

Tvar a velikost letiště

 

Letectví u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 6/1931

Mjr. gšt. Vítězslav Rosík

Odpovědnost za použití letectva a jak určovati jeho činnost

Pplk. p. p. l. Jindřich Maršálek

Manévry letecké armády v Itálii

Škpt. let. Jaroslav Jirout
Ing. É. S. Aé

O konstrukci vojenských letounů s hlediska materiálu

Ing. Dr. Vladislav  Chytrý

Kamufláž v letecké fotografii

 

Letectví u nás a v cizině

{tab Jezdecké rozhledy}

Jezdecké rozhledy – ročník 1931

č. 1 /1931

Plk. gšt. Dr. J. Koutňák

Úvodem

Plk. gšt. Jaroslav Eminger

Návrh na reorganisaci jezdectva

Pplk. gšt. Rudolf Kučera

Příklad jezdeckého nájezdu – raidu – do týlu nepřítele

Pplk. Josef Buršík

Motorisace armády a jezdectvo

Škpt. Bedřich Pleca

Úvahy o jezdeckém dělostřelectvu

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2/1931

Pplk. gšt. Rudolf Kučera

Příklad jezdeckého nájezdu – raidu – do týlu nepřítele

Mjr. gšt. Alois Jelínek

Je třeba měniti dnešní organisaci našeho jezdectva, aby vyhovovala nynějším požadavkům boje?

Mjr. gšt. Antonín Hron

Zásobování a odsuny u jezdeckých brigád

Mjr. gšt. František Mašek

Jaký materiál by mělo mít jezdecké dělostřelectvo

Pplk. gšt. Rudolf Kučera

Francouzské jezdectvo ve světové válce

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 3/1931

Pplk. gšt. Rudolf Kučera

Příklad jezdeckého nájezdu – raidu – do týlu nepřítele

Pplk. František Ulman

Jak se osvědčily taktické cyklistické jednotky za světové války?

             -a- 

Vyhledávání zpráv v anglickém cvičném

Pplk. gšt. Rudolf Kučera

Francouzské jezdectvo ve světové válce

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 4/1931

-c-

Co nového přináší francouzský cvičební řád pro jezdectvo z roku 1931

Pplk. gšt. Rudolf Kučera

Francouzské jezdectvo ve světové válce

 

Jezdectvo u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

{tab Rozhledy technických zbraní }

Rozhledy technických zbraní

č. 1/1931

Divizní gen. ing. František Nosál

Předmluva

Kpt. Jiří Souhrada

Zastírací nátěry válečného materiálu

Pplk. gšt. Karel Pražák

Teorie a praxe

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

č. 2/1931

 

Taktické použití ženijního vojska

Kpt. Jiří Souhrada

Zastření pozorovatelen

 

Technické zbraně u nás a v cizině

 

Z cizích revuí

 

 

{/tabs}