Redakční rada

Nabídka akcí

Jednotlivé části časopisu jsou naskenovány a uloženy ve formátu PDF.

Tento ročník byl připraven pro webové stránky našeho časopisu   ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.

Obsah ročníku 1923

č. 1 / 1923

pplk. F. Wretzl   

  Bratislavské předmostí v r. 1809

kpt. prof. Jan Gebauer

Problém výstřelu s planety na planetu

Mjr. Emil Kaláb

Boje spojenců v tundrách roku 1918-1919

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 2-3 / 1923

Dr. Jiří Čermák

Bachmač

kpt. prof. Jan Gebauer

Problém výstřelu s planety na planetu

mjr. zásobnictva Josef Hervert

Zásobovací a finanční služba v armádě britské říše

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 4 / 1923

mjr. gen. št. F. Marvan

Záhada německého ústupu z Marny

Milan Fučík

Pokus o původní brannou soustavu

št.kpt ing. J. Hrbek

Výzkumné a zkušební oddělení ministerstva národní obrany

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 5 / 1923

kpt. R. Wolf

Maršál Foch

Plk. Bujac

Zajetí Mackensenovo

kpt. gen. št. Jaroslav Novák

Z psychologie dnešního vojenství

kpt. gen. št. Ladislav Šandera

Jsou „děla na autech“ věc odbytá?

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 6 / 1923

Dr. F. Šteidler

Sibiřská anabáse

rtm. Rudolf Dejmek

Vzpomínka na bitvu u Zborova

plk. v.v. Josef Paldus

Kartografie za dob napoleonských

pplk. zdrav. Dr. F Hromádko

Doprava raněných a nemocných saněmi v pohoří v zimě

Prof. Jan Šrůtek

Úhloměrné kružítko

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z domácích a cizích revuí

č. 7-8 / 1923

kpt. gen. št. Jaroslav Novák

Generál Mittelhausser

plk. Bujac

Operace r. 1919 proti maďarské republice sovětů

gen. Jan Šindelář

Jakou automatickou zbraní vyzbrojíme své družstvo?

škpt. inž. Karel Mayer

Automobilový stroj ve vojenství

plk. v.v. Josef Paldus

Kartografie za dob napoleonských

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 9-10 / 1923

gen. Petar Pešic

Niš (K pětiletému výročí)

pplk. Bohumír Málek

Zákopová válka v Krasu

pplk. zdrav. MUDr. Klement Zrůnek

Sebevraždy ve vojsku

plk. v.v. Josef Paldus

Kartografie za dob napoleonských

kpt. R. Wolf

Třídění věd vojenských a decimální soustava bibliografická

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 11 / 1923

pplk. Bujac

Československá brigáda na francouzské frontě

pplk. Hemri Rozet

Cvičební řád pro pěchotu

mjr. ing. K. Mareš

Chemie ve službách válečnictví

pplk. zdrav. MUDr. Klement Zrůnek

Sebevraždy ve vojsku - dokončení

kpt. R. Wolf

Třídění věd vojenských a decimální soustava bibliografická

plk. v.v. Josef Paldus

Kartografie za dob napoleonských

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

č. 12 / 1923

por. Otakar Mareš

Zaměřovací přístroje dělostřelecké a jak se jich užívá

plk. v.v. Josef Paldus

Kartografie za dob napoleonských

škpt. Pelant

O vojenském užití četnictva

 

Vojenství doma a v cizině

 

Z našich a cizích revuí

Cvičební listy

č. 1 / 1923

č. 2-3 / 1923

č. 4 / 1923

č. 5-6/ 1923

č. 7-8 / 1923

č. 9-10 / 1923

č. 11-12 / 1923

 

 

selfexplanation