Redakční rada

Nabídka akcí

Národní okruh redakční rady – 16 členů

 • Ing. Ján SPIŠÁK, Ph.D. − (předseda) Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Brno
 • PhDr. Miloš BALABÁN, Ph.D. − Pražská bezpečnostní konference, z.s.
 • doc. PhDr. Felix ČERNOCH, CSc. − Bezpečnostní komunita
 • Mgr. Lukáš DYČKA, Ph.D. − Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojensko-strategických studií, Brno
 • prof. PhDr. Jan EICHLER, CSc. – Ústav mezinárodních vztahů, Praha
 • kpt. Mgr. et. Mgr. Jakub FUČÍK, Ph.D. − Armáda České republiky, Velitelství informačních a kybernetických sil, Brno
 • plk. gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. − Univerzita obrany v Brně, Centrum jazykového vzdělávání, Brno
 • Ing. Vladimír KARAFFA, CSc. − Bezpečnostní komunita
 • prof. Ing. Aleš KOMÁR, CSc. − Bezpečnostní komunita
 • Mgr. Josef KRAUS, Ph.D. − Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Brno
 • Mgr. Tomáš KUČERA, Ph.D. – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních studií, Praha
 • brig. gen. Mgr. Petr MILČICKÝ, Ph.D., MSc  -  Ministerstvo obrany, Sekce rozvoje sil MO, Praha
 • doc. Martin RIEGL, Ph.D. − Ministerstvo obrany, Sekce obranné a bezpečnostní politiky, Praha
 • RNDr. Pavel ŠTALMACH, MBA − Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Praha
 • Ing. Miroslav ŠUHAJ, Ph.D. − Velitelství výcviku – Vojenská akademie, Vyškov
 • Mgr. et Mgr. Lukáš TICHÝ, Ph.D. − Ústav mezinárodních vztahů, Praha

Zahraniční okruh redakční rady – 6 členů

 • pplk. Marco BIAGINI, Ph.D. – Department ITA MOD SGD / DNA, Řím
 • plk. Florian CÎRCIUMARU, Ph.D. − National Defence University, Center for Defence and Security Strategic Studies, Bukurešť
 • prof. dr hab. Artur GRUSZCZAK − Jagiellonian University, Institute of Political Science and International Relations, Krakov
 • prof. Juha-Matti LEHTONEN, Ph.D. − National Defense University, Helsinki
 • Hofrat Univ.-Doz. Dr. A. Erwin SCHMIDL − Landesverteidigungsakademie, Institute For Strategy and Security Policy, Vídeň
 • Zdzislaw SLIWA, Ph.D. − Baltic Defence College, Tartu

Tajemník redakční rady:

Ing. Petr KOZIEL − Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Brno – do 30. 6. 2023

        Mgr. Jaroslav GALBA  Univerzita obrany, Centrum bezpečnostních a vojenskostrategických studií, Brno – od 1. 7. 2023

       Kontaktní údaje jsou dostupné na vyžádání na adrese vojenskerozhledy@unob.cz