Celé číslo:           pdf file
Obsah:
  NATO v Praze
Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka Konflikty nízké a střední úrovně
Plukovník v zál. Ing. Josef Fučík Soumrak tankového věku
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Náměty k tvorbě politiky v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologii
Ing. Milan Štembera, CSc. Nový pohled na zbrojní výrobu a konverzi
Plukovník gšt. Ing. Miroslav Škrabal Požadavky na systém obrany státu vyplývající z rizik a ohrožení
Ing. Pavel Vacek

Význam evropských mnohostranných bezpečnostních institucí pro zajištění

bezpečnosti CR

Plukovník Ing. Jan Hynšt Národní hospodářství v systému obrany ČR při zabezpečování potřeb Armády ČR a obyvatelstva za branné pohotovosti státu
Ing. Jaromír Novotný Orientace České republiky na evropské státy v procesu tvorby systému obrany
Plukovník JUDr. Ladislav Kozler Hlavní funkce resortu obrany
Plukovník gšt. Ing. Richard Janderka Hlavni téze vojenské doktríny České republiky vztahující se k výstavbě, přípravě a možnému použití armády
Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák Teritoriální síly
Plukovník Ing. Jan Englich Systém obrany státu a železniční doprava
Generálmajor Ing. Emil Antušák Zásady výstavby a použiti vojsk územní obrany
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Quo vadis PVO?
Plukovník Ing. Oldřich Horák Průzkum v obraně

Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák,

plukovník Ing. Karel Kozák

Co dál s informacemi v armádě?

Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc.,

plukovník Ing. Petr Svozil

Evidence materiálu v logistice
Francois Melase Poměr naturálních doplňkových výhod a finančního příjmu ve vojenských kompenzacích
  Směry vývoje a výzbrojní programy některých států

Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka,

plukovník Ing. Petr Zadina, CSc.

Strategické koncepce vyzbrojováni armád malých států
  Reorganizace ozbrojených sil Rakouska
PhDr. Vladimír Svítek, CSc. Bezpečnostní politika a ozbrojené síly Maďarské republiky
Plukovník Ing. Jiří Beran, CSc. Vědecký ústav vojenský historie?
  Armádní generál in memoriam Karel Kutlvašr