Celé články:         pdf file
Obsah:
Ing. Josef Hrdlička K problematice bezpečnosti
Plukovník v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Potřebuje Česká republika armádu?
Major Dr. Štefan Danics, CSc. Bezpečnost a Východoevropané
Podplukovník Ing. Josef Janošec, CSc. Profesionalizace v systému obrany státu a armádě
Podplukovník Dr. Petr Rožňák Parlamentní zplnomocněnec ozbrojených sil SRN
PhDr. Marie Vlachová Ozbrojené síly a společnost
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Vedení bojové činnosti v 21. století
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša Klamání a bojová činnost
Podplukovník Ing. Zdeněk Mejta, CSc. Prostředky klamáni a jejich pojetí v zahraničních armádách
Plukovník Ing. Bohumír Čermák Použiti dělostřelectva při podpoře vojsk územní obrany
Podplukovník Ing. Vlastimil Galatík, CSc. Geografické podmínky a jejich vliv na obranu
  Teritoriální vojsko v systému obrany státu
  Ženijní problematika obrany
Plukovník v zál. prof. Ing. Karel Novotný, CSc. K vysokému vojenskému školství
PhDr. Jan Gebhart Obrana národa
  Nové zaměření francouzského vojenského zpravodajství a průzkumu
  Války i po roce 2000
  KBSE a mírové operace
  Armádní ekologická konference
  Divizní generál in memoriam Jaroslav Vedral Sázavský