Celé číslo:     pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Václav Svoboda Defenzivní strategie a moderní armáda
Genmjr. Ing. Emil Antušák Ústav obranných studií AČR
Pplk. Ing. Josef Janošec, CSc. Předpokládané strategické změny ve vojenství a jejich ekonomický rozměr
Ing. Karel Lukáš, CSc. Směry rozvoje modelování ve vojenství
Plk. Ing. František Valach, CSc. Náměty pro model armády 21. století
Annet Hogelingová Partneři, nebo spojenci?
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Některá východiska k přestavbě systému vojenského vzdělávání AČR
Ing. Miloš Janda Kariéra poddůstojníků a praporčíků

Plk. Ing. Josef Němec, CSc., plk. Ing. Vladimír Karaffa, CSc.

Příprava a vedení obranné operace
Plk. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. K problematice velení a řízení
Plk. gšt. lng. Milan Kubeša, CSc. K velení vojskům v míru a za války

Pplk. Ing. Peter Baráth, CSc., pplk. Ing. Vojtěch Májek

Některé aspekty bojového použití protiletadlového raketového vojska
Plk. Ing. Miloslav Strnad Budeme mít v resortu obrany automatizovaný informační systém?
Jan Petránek Fašistický meč byl vykován v SSSR: Rudá armáda a reichswehr
Pplk. Ing. Josef Janošec, CSc. Sympozium KBSE

Plk. v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc., plk. v zál. Ing. Karel Štěpánek

Válka technologií
  Bílé knihy o obraně
  Válka zbraní, nebo válka lidi?
  Projekt smíšených kombinovaných ozbrojených sil
  Válka a lidskost
  Divizní generál in memoriam František Bláha
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla