Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Karel Pezl Přemýšlení o možném - II
Plk. Ing. Václav Svoboda Exaktnost a vrcholové řízení v oblasti obrany státu - II
Mjr. Ing. Rudolf Rak Model řízení obranných zdrojů
Genmjr. Ing. Emil Antušák Nelehký úkol - dopracování návrhu před11isu „Strategická obrana ČR"
Ing. Jiří Florián Některé pohledy na obranu teritoria
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Některé poznámky k vojenské akvizici

Pplk. Ing. Petr Janský, CSc., Ing. Eva Krupičková, CSc.

Vědeckoinformační činnost v zahraničních armádách
Ing. Josef Janošec, CSc. Je obranný výzkum myslitelný bez vědeckoinformační činnosti?

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., pplk. Ing. Josef Strelec, CSc.

Plánování a řízení lidských zdrojů AČR
Ing. Karel Hekš Optimalizační model alokace zdrojů
Dr. Klaus-Dieter Kuchler Personální management a informační systém Bundeswehru
Dr. Frederick Pang Potřebujeme adaptabilní armádu
Pplk. Ing. Karel Burda, CSc. Návrh architektury vojenského řídicího systému

Prof. Ing. František Ludvík, CSc., doc. Ing. Pavel Konečný, CSc.

Kritéria hodnoceni zbraňových systémň
Plk. doc. Ing. Petr Němce, CSc. K optimalizaci Armády ČR
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Dr. Edvard Beneš a armáda
Ing. Jiří Veličko Řízeni rizika při mimořádných událostech
  Kdo ohlídá hlídače?
Dr. Anton Grizold Hrozby míru a bezpečnosti ve světě
Plk. Ing. Aleš Komár, CSc. Spolupráce na úrovni Výboru pro výzvy moderní společnosti - CCMS/NATO/NACC
  Armádní generál in memoriam Ing. Vojtěch Boris Luža
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla