Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:       pdf file
Obsah:
Mgr. Jana Golembievská, podplukovník Ing. Vladislav Vincenec Bibliografické citace
Doc. RNDr. Milan Mišovič, CSc. E-learning v přípravě vojenského profesionála
  English Annotation
Mgr. Jaroslava Jandová, Mgr. Eva Pavlíková Gendrová rovnost výkonu služby a profesních kariér AČR
  Generálplukovník Ján Ambruš
  Jak studovat postmoderní konflikty?
PhDr. Jan Eichler, CSc. Koncepce výstavby profesionální armády a hodnocení bezpečnostních hrozeb a rizik
  Kosmické operace
Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Kultivace vojenského profesionála
  Morální limity strategického útoku
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Některé otazníky kolem taktického zpravodajství, HUMINT a CI
Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., poručík Ing. David Řehák O environmentálních manažerských systémech
Mgr. Lumír Tesař Ohniska napětí v Perském zálivu
Plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., Ing. Dana Pavlíková Ochrana vod v armádách NATO a PfP
  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Pavol Gavlas, CSc., PhDr. Antonín Rašek Přípravné období rozdělení čs. státu a armády
Pavel Severa Průmyslový popis - šance, nebo povinnost?
Dr. Antonín Svěrák Regionální bezpečnost a Rakousko
Ing. Svatopluk Kunc Řízení nákladů v AČR
Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Teorie a politika nákupu zařízení pro ozbrojené síly
  Získavání zpravodajských údajů o asymetrických ohroženích