Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Ozbrojené síly v demokratické společnosti
Generálporučík Ing. Rudolf Ducháček Vojenské aspekty obrany ČSFR
Generálmajor Ing. Oldřich Barák, CSc. Možnosti materiálně technického zabezpečení čs. armády
Generálmajor Ing. Emil Antušák Úloha Čs. armády v komplexní strategii obrany ČSFR
PhDr. Antonín Rašek Sociálně humanitní souvislosti obrany a výstavby armády
Plukovník Mgr. Ing. Jozef Štefkeje Ekonomické aspekty výstavby Čs. armády
Plukovník prof. Ing. František Obermann, CSc. Vzdělání, školství a armáda
Generálporučík Ing. Imrich Andrejčák K niektorým aspektom obrany ČSFR
Plukovník prof. Ing. Bohumil Svoboda, DrSc. Strategie obrany a její vliv na strukturu ozbrojených sil

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, DrSc. plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
  Strategie
Podplukovník Ing. Miroslav Janošek, CSc. Výpočet účinnosti ničení vzdušného cíle kanónovou střelou
Plukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Některé možnosti a problémy integrované protivzdušné obrany
Plukovník Ing. Ján Kurucz K chemickému zabezpečeni u útoku 20.mb armády Kráľovstva Saudskej Arábie
Plukovník v zál. Ing. Josef Nastoupil K vojenské strategii
Plukovník Ing. Josef Fučík Nové obzory zbrojního trhu
Plukovník gšt. Spolkových ozbrojených sil SRN André Gubernatis Občan státu ve stejnokroji
Plukovník Ing. Karel Šťáva Jazyková škola německých ozbrojených sil
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Družicové navigační systémy
  Polsko a Německo před novým údobím vzájemných vztahů