Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Dr. Ladislav Líska, CSc. Helsinský proces a současná Evropa
PhDr. Jaroslav Janda Naléhavé výzvy teorie řízení
PhDr. Antonín Rašek Lidský potenciál - rozhodující činitel
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Vzdělávání v oblasti bezpečnosti a obrany
Podplukovník Jaromír Řezáč Mají důstojnici a praporčíci zájem o vojenskou službu?
Plukovnlk Ing. Ladislav KIíma, CSc. Problematika vědní a technické politiky FMO

Plukovník Ing. Stanislav Stach, CSc.,

podplukovník Ing. Jaroslav Krbec

Úloha, potřeby a zaměření vědeckovýzkumné základny Čs. armády v oblasti technických a přírodních věd
Plukovník Ing. Jaroslav Němec Věda a technologie k podpoře hospodářského růstu v NATO

Plukovník v zál. Ing. Milan SIádeček, DrSc.,

plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Vojenská strategie
  Strategie
Ing. Josef NastoupiI Úvod ke spisu „O umění válečném" čínského autora Sun-Tsu
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. K některým principům ozbrojeného zápasu
  K prostředkům maskováni, varováni a ochrany tanků proti inteligentní munici
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Problémy protivzdušné obrany ve středu Evropy
Plukovník doc. Ing. Ladislav Hadaš Některé názory na perspektivu rozvoje radioelektronického boje v čs. armádě
Plukovník Ing. František VaIach, CSc. Z návštěvy armády USA
  Vojenská akademie USA West Point
Plukovník Ing. Josef Fučík Akvizice po dánsku

Plukovník Ing. Bohumil Vavfina, CSc.,

Podplukovník Ing. Jiří Bříza, CSc.

Ústav vědeckých Informaci