Celé číslo:       pdf file
Obsah:
PhDr. Jaroslav Janda Cíle a programy v oblasti obrany státu

Dr. Lajos Berek,

Dr. Pál Vojnits

Úvahy o praktickém uskutečňování otázek nové vojenské politiky Maďarska
Laszló Tolnay Aktuální otázky maďarské bezpečnostní politiky

Ing. Josef Minařík, CSc.,

podplukovník Jan Fejgl

Vize geopolitického vývoje na počátku 21. století
Podplukovník Ing. Miroslav Štangl, CSc. Místo a úloha zbraní hromadného ničení včera o dnes
  Kulatý stůl
  Nová americká strategie národní bezpečnosti
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša K obsahu práce operačního štábu
Julian Lider Teorie vojenství
Podplukovník Ing. Petr Zadina, CSc. Systémy C31 a jejich uplatněni v Čs. armádě
Podplukovník Ing. Jaroslav Krbec Problematika KV spojeni
Plukovník Ing. Oldřich Janata, CSc. Vědecké informace ve vojenském výzkumu
Plukovník Ing. Jaroslav Hýsek, CSc. K ženijní problematice obrany
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Ke koncepci a nové strategii NATO
Podplukovník doc. PhDr. František Ochrana, DrSc. Metoda řízení dle cílů a její uplatněni na ÚEŘ

Podplukovník Ing. Otakar Mika, CSc.

Podplukovník Ing. Milan Křiž

Některé potenciální zdroje extrémně kontaminace životního prostředí v míru
Plukovník Ing. Jaroslav Němec W. Taft o evropské bezpečnosti po zkušenostech z války u Perského záliv
  K ozbrojeným silám Belgie, Francie a Rakouska
  Je obrana proti vysoce přesným zbraním aktuální?
  Armádní generál Sergej Ingr
  Novinky zahraniční vojenskoodborné literatury