Celý článek:      pdf file
Obsah:
Plukovník Ing. Ladislav Klíma, CSc. Vědní a technická politika ministerstva obrany po rozdělení federace
Plukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Francouzské pojetí evropské bezpečnosti

Podplukovník Ing. Ján Kútik, podplukovník Ing. Zdeněk Mejta, CSc.

Minulost, současnost a budoucnost vojenské strategie NATO
PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc. Máme dobře vybrané a uspořádané poznatky pro harmonický a tvořivý rozvoj osobnosti?
PhDr. Ing. Milan Ždímal, CSc. PhDr. Ing. Milan Ždímal, CSc.

Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc., plukovník doc. Ing. Petr Tobiášek, CSc., podplukovník Ing. Vladimír Kmec, CSc., Ing. Evžen Holas, CSc.

Strategie odvracení válek
  Teorie vojenství - Analýza podstaty války

Plukovník Ing. Jaroslav Kořínek, plukovník Jiří Jareš

Problematika systému hospodářské mobilizace a nouzové plánováni
  Seminář k vědní a technické politice resortu FMO
Plukovník PhDr. Karel Jícha K vojenské doktríně CSFR

Plukovník Ing. Bohumil Vavřina, CSc.,

Ing. Eva Krupičková, CSc.

Průzkum informačních potřeb VTEI na úrovni FMO
  Současný stav a perspektivy rozvoje Bulharské armád
  Výstavbě ozbrojených sil Ruska, Běloruska, Moldavska a Ukrajiny
  K válečným akcím u Perského zálivu
  Odraženi agrese protivníka používajícího vysoce přesné zbraně
  Armádní generál Alois Liška