Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  SLOVO VYDAVATELE
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. NATO a evropská bezpečnost
Podplukovník Antonín Svěrák Aktuální otázky transformace Severoatlantické aliance
Ing. Milan Štembera, CSc. Vojenskopolitické aspekty sil rychlého zásahu NATO a Západoevropské unie
Plukovník v zál. Ing. Stanislav Kočíř, CSc. Současná strategie národní bezpečnosti USA a SDI
Plukovník gšt. Václav Báča Odzbrojovací proces v Evropě a jeho kontrola
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Alianční politika
Ing. Jaroslav Němec Přestupy využitelné při tvorbě a realizaci bezpečnostní politiky České republiky
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Výchozí podmínky pro bezpečnost našeho státu
Plukovník Ing. Jiří Vlasák Proč vojsko územní obrany?
Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Na cestu nové české armády
Plukovník v zál. Ing. Evžen Holas, CSc. Kvantifikace pojmu obranná dostatečnost
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc.

Možné uspořádání soustavy výcviku a vzděláni v Armádě České republiky

Plukovník doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Válečné hry a některé problémy jejich využití
Plukovník Ing. Václav Svoboda

K některým problémům informatizace v resortu

obrany a Armádě ČR

Podplukovník Ing. Emil Dračka, CSc.

plukovník doc. Ing. Jaroslav Sigmund, CSc.

Vztah chemického a chemického technického zabezpečeni v podmínkách nové organizační struktury orgánů veleni
Plukovník John A. Warden Pojem letecké převahy

Plukovník v zál. Ing. Milan Sládeček, CSc.

plukovník v zál. Ing. Karel Štěpánek

Jaká by měla být Armáda České Republiky
  Ještě jednou k problému divize, nebo brigáda
  Spolupráce států NATO ve vojenském výzkumu a vývoji
  Reorganizace ozbrojených sil Španělska a Nizozemí
  Ekologie a ozbrojené síly
  Ondřej Mézl - Andrej Gak