Celé číslo:   pdf file 
Obsah:  
Generálporučík Ing. Karel Pezl Armádo České republiky - Dobrý den
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. NATO a státy střední a východní Evropy

Plukovník Ing. Stanislav Stach, CSc., plukovník Ing. Karel Kulhánek, doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.

Spolupráce armád - příspěvek k bezpečnosti v Evropě
  Evropská bezpečnostní politika
Ing. Otakar Vlach, CSc. Možnosti a účinnost obrany české republiky po rozdělení ČSFR
Plukovník doc. Ing. Václav Maryška, CSc. K některým otázkám bezpečnostní politické českého státu
Ing. Josef Fučík Hledání zbrojní výroby
Plukovník doc. Ing. Karel Pichl, CSs. Příprava vojenských odborníků českého státu
  Julian Lider: Teorie vojenství
  John A. Warden: Plánování leteckých operaci

Podplukovník Ing. Miroslav Martiňák, plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša

Jakou mít Armádu České republiky?
Plukovník Ing. František Valach, CSc. Bez nových poznatků o ozbrojeném konfliktu nízké intenzity se už neobejdeme
  U. S. Army War College
Major Ing. Oskar Kraváček Ještě k Perskému zálivu

Podplukovník Ing. Petr Janský, CSc.,

Jaroslava Štěrbová, prom. lil., Mgr. Richard Papík

Odbor bází dat Ústavu vědeckých informací
  Arrnádní generál Antonín Hasal-Nižborský