Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Podplukovník doc. Ing. Josef Šiller, CSc. Armáda a myšlení
Plukovník doc. Ing. Stanislav Schorm, CSc. Vzájemné styky AČR a Bundeswehru ve školství
Dr. Theodor Winkler Švýcarská bezpečnostní politika v měnící se Evropě
Plukovník gšt. Ing. Jan Duda Logistika Armády České republiky
Podplukovník Ing. Jaroslav Paleček Ekonomické zabezpečeni v Armádě České republiky

Podplukovník Ing. Jiří Šindýlek,

plukovník Ing. Josef Hozák, CSc.

Logistika informatizovaný způsob zabezpečení
  Logistika v ozbrojených silách některých státu (pokračování)
Plukovník v zál. Ing. Stanislav Kočíř, CSc. Bojová síla vojsk
Podplukovník Ing. Zdeněk Mejta, CSc. Konflikty a operační návaznost v americkém vojenském umění
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Klamná činnost - její vymezení

Plukovník Ing. Karel Kozák,

podplukovník Ing. Miroslav Martiňák

Některé problémy zpravodajského zabezpečení a možné tendence vývoje
Julian Lider Vybrané problémy vojenské politiky
Liddel Hardt Proč se nepoučíme z dějin?
Plukovník John A. Warden Rozvrácení zápolí letectvem

Plukovník Ing. Oldřich Janata, CSc.,

podplukovník Ing. Jaroslav Stojan

Nová koncepce kontroly vzdušného prostoru systémem ACCS

Plukovník Ing. Stanislav Jurnečka,

plukovník Ing. Petr Zadina, CSc.

Strategické koncepce vyzbrojování armád malých států III.
  Instituce pro výzkum bezpečnosti a obrany
Plukovník Dr. Antonín Svěrák Základy nové vojenské doktríny Ruska
Kapitán Dr. Pavel Minařík, CSc. Názory na úkoly a strukturu teritoriálního vojska ve druhé polovině 60. let
  Lev Prchala