Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  Úvodní slovo ke koncepci
  Koncepce výstavby AČR do roku 1996
Podplukovník PhDr. Jan Eichler, CSc. Mezinárodni determinanty bezpečnostní politiky České republiky
Plukovník Ing. Stanislav Stach, CSc. Troji úloha armády
Ing. Josef Hrdlička Exoevropské pásmo rizikových faktorů
Plukovník v zál. Ing. Josef Fučík Výpověď generálního inspektora
  Slovo organizátora
  Slovo odborných garantů
Plukovník Ing. Václav Svoboda, CSc. Konstruktivní role armád v současném světě
Doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc. Kořeny soudobé ekologické situace lidstva a filozoficko – etické předpoklady jejího řešení
Doc. Ing. Ladislav Halberštát, CSc. Vojenské vzděláváni jako součást vzdělávací soustavy státu v podmínkách profesionalizace armády
Podplukovník PhDr. Luděk Adamovský Vztah společnosti a armády z hlediska specifických motivaci aspirantů Školy důstojníků v záloze k armáděVztah společnosti a armády z hlediska specifických motivaci aspirantů Školy důstojníků v záloze k armádě
Plukovník doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc. Využití zahraničních zkušenosti pil přípravě profesionála Armády ČR
Doc. PhDr. Josef Šmajs, CSc. Filozofický rozměr ekologické krize
Plukovník Ing. Miroslav Zabadal, CSc. Podíl chemického vojska na ekologické výchově a vzděláváni vojenských specialistů
Podplukovník Ing. Otakar Míka, CSc. Komplexní záchranný systém České republiky
Podplukovník Ing. Karel Kotek, CSc. Možnosti modelováni následků radiačních a chemických havárii
Plukovník prof. Ing. Vladimír Klaban, CSc. Armáda při ovlivňováni výzkumu v oblasti výzbroje
Plukovník prof. Ing. Karel Novotný, CSc. Teritoriální vojsko v systému obrany státu
  STRATEGIKON - zapomenuté klasické dílo o vojenství
  K článku Quo vadis PVO?
  K článku Co dál s informacemi v armádě?
  Logistika v ozbrojených silách některých států
  Systémy C31 - zvýšení bezpečnosti státu
  Vzestup a pád maršála Tuchačevského
  Sborový generál Jan Kratochvil