Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plk. doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc. Filozofická východiska strategické obrany státu
Plk. gšt Ing. Jiří Martinek Použití Armády ČR při nevojenských ohroženích
Brig. gen. Petrus Striek Obranné plánování v Nizozemí
Ing. Stanislav Stach, CSc. Trendy rozvoje vojenství na prahu 21. století
Pplk. doc. Ing. Karel Kotek, CSc. Pět let před koncem tisíciletí - II
Genmjr. Ing. Emil Antušák Mírové operace OSN
Timothy L. Thomas Krizový management Spojených národů v Bosně: Problémy a doporučení
Plk. v zál. JUDr. Miroslav Tůma Zvýší se účinnost mírových operací OSN?
Plk. Ing. Oldřich Horák, CSc. Vojenské zpravodajství
Pplk. David Todd Připravit se k informační válce
Pplk. Ing. Vlastimil Galatík, CSc. Armádní protiúder, nebo útočná operace armádního sboru?
Plk. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. K některým problémům činnosti teritoria
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K některým otázkám přípravy a vedení obranné operace
Ing. Josef Hrdlička Terorismus a mafiánství - nebezpečný tandem
Plk. Dr. Petr Majer Sousedé jako cizinci - cizinci jako sousedé
Pplk. Ing. René Nastoupil, CSc. Automatizované systémy velení a řízení pozemního vojska NATO
  Velení vojskům zůstává uměním
  Vojska teritoriální obrany - budoucnost polské armády
Mjr. PhDr. Jiří Fidler Tradice prvního a druhého odboje v historii útvarů Armády České republiky
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla