Celé číslo:          pdf file
Obsah:
Pplk.Ing. Josef Janošec, CSc. K bezpečnostní politice České republiky

Plk. Ing. Karel Eminger,

Ing. Ladislav Klima, CSc.

Obranný výzkum a jeho programování
Pplk. Ing. Josef Macků Počítačové modelování v AČR
Mjr. Ing. Josef Strelec, CSc., plk. v zál. doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. lnformatická podpora personalistického managementu I
Plk. Ing. Josef Němec, CSc. Poznatky z vše armádních sborů
Plk. Ing. Oldřich Horák, CSc. Možnosti průzkumu armádního sboru
  Z prologu ministra obrany ČR
  Třetí dimenze NATO
Plk. Ing. Miroslav Veselý K některým systémovým problémům logistiky v rezortu MO
Plk. doc. Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Vojenská logistika - samostatný vědní obor
František Němec Armáda 21. století
Plk. v zál. doc. Ing. Václav Maryška, CSc. Mezinárodní bezpečnostní systémy, jejich podstata a dynamika
Pplk. Ing. Jan Mestek Páteř armády
Dr. Sylvestr Chrastil Několik poznámek k problematice šikanování v armádě
Plk. doc. Ing. Jaroslav Binka, CSc. Spolupráce vysokých vojenských škol ve vědecké oblasti
PhDr. Vladimír Pilát, CSc. Task Force Smith - První boj US Army v Koreji
Mjr. Ing. Jiří Baloun Informační infrastruktura USA pro obranuInformační infrastruktura USA pro obranu
  Ohlédnutí za výstavou IDET '95
  Pohled na budoucnost založený na minulosti
  Standardizace v NATO
  Armáda, Informace, novináři a veřejnost
  Protiraketová obrana
  Divizní generál in memoriam Alois Macbačlk
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla