Celé číslo:       pdf file
Obsah:
Plk. Ing. Zdeněk Brousil Partnerství pro mír - včera, dnes a zítra
Plk. prof. Ing. Zdeněk Žihla, CSc. Koncepce jazykové přípravy vojenských profesionálů AČR
Ing. Miloš Janda Příprava poloprofesionální armády
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Společenskovědní kultivace v přípravě vojenských profesionálů
Plk. Ing. Václav Svoboda Kanada a národní bezpečnost
Plk. gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K některým pojmům strategie bezpečnosti státu
Plk. Ing. Petr Hartmann Aspekty koncepce protivzdušné obrany

Plk. doc. Ing. Libor Kosař, CSc.,

doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.,

kpt. Mgr. Zdeněk Dvořák

Personální strategie Armády České republiky

Mjr. Ing. Josef Strelec, CSc.,

doc. PhDr. Felix Černoch, CSc.

Informatická podpora personalistického managementu -II
Doc. PhDr. František Ochrana, DrSc., M.A. Současný stav SPPR a možnosti jeho další rozvoje
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. K výuce humanitních věd na vysokých vojenských školách
Dr. František Hanzlík, CSc. K možnosti použiti armády prezidentem dr. E. Benešem při řešení únorové krize v roce 1948
Plk. Ing. František Valach, CSc. Velitelství ozbrojených sil v Evropě - USEUCOM
Plk. doc. Ing. Robert Hulák, CSc Systémy pro podporu výcviku jednotek armády USA v SRN
Pplk. Ing. Jaroslav Stojan NlAG (Poradní skupina NATO pro otázky spolupráce se zbrojním průmyslem)
Plk. Ing. Karel Kozák Zkušenosti z přípravy zahraničních armád
Dr. Ing. Petr Sazeček Kontinuální akvizice a podpora životního cyklu zbraňových systému v armádách NATO
  Síla zbrani, síla mužů

Adam Kolodziejczyk, Ph.D.,

Joanna Latacz, M.A.

Polské veřejné mínění o bezpečnosti, obraně a armádě
  Vojenská geografie v nové době
  Divizní generál in memoriam Václav Šára
  Anglické anotace
  Představení autorů tohoto čísla