Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Ing. Josef Janošec, CSc. Perspektivy vojenstv1 České republiky po vstupu do NATO
Dr. Antonín Svěrák Bilaterální vojenská spolupráce
Pplk. Dr. Lubomír Žumár Zkušenosti Armády ČR v oblasti společných cvičeni a mírový operací
Npor. Ing. Roman Komárek Dlouhá cesta ke komplexnímu řízení kvality obrany
Plk. gšt. Ing. Josef Veselý Standardizace v rezortu ministerstva obrany
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Integrovaný model pro výdaje na obranu

Plk. doc. Ing. Petr Němec, CSc., pplk. doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc., pplk. gšt. Ing. Richard Janderka, CSc.

Stav a rozvoj vojenského umění
Plk. Ing. František Valach, CSc. Nová koncepce ozbrojených sil budoucnosti
Pplk. Ing. Milan Hanousek Teoretické základy rozhodovacího procesu velitelů a štábů v armádách NATO
Plk. Ing. Václav Svoboda Pro Evropu 21. století: odpovědnost a exaktnost úvah
Npor. Ing. Roman Komárek Systém obranného plánování
Mjr. Mgr. Otakar Patočka Zamyšlení nad transformaci Armády ČR
Kpt. Dr. Štefan Sarvaš Jaký je letecký personál AČR 1998?
  Nový pohled na „zástupné konflikty" v době existence Sovětského svazu
Pplk. Dr. Ing. Josef Šmondrk Kodifikační systém NATO
Ing. Vladimír Leška Bezpečnost středoevropského regionu a polsko-ruské vztahy
Ing. Otakar J. Mika, CSc. Terorismus a zbraně hromadného ničeni
  Modernizace vojenství
  Čeká nás válka civilizací, nebo jaderná katastrofa?
  Změněné bezpečnostní priority pro 21. století
  Armádní generál Karel KlapálekArmádní generál Karel Klapálek
  Anglické anotace
  Představení autorů čísla