Celý článek:        pdf file
Obsah:
Plukovník gšt. Ing. Josef VeseIý Administrativní oblast standardizace
Podplukovník Ing. Milan Hanousek

Analýza úkolu v rozhodovacím procesu

armád NATO

Ing. Vladimír Leška

Bezpečnostní politika Slovenska:

východiska a perspektivy

Nadporučík Ing. Roman Komárek

Dlouhá cesta ke komplexnímu řízení

kvalityv rezortu obrany - II

Plukovník Ing. Radoslav Kočál, podplukovník Ing. Vladimír Váňa

Elektromagnetická kompatibilita

Podplukovník Ing. Jan Weiser, major Ing. Jiří Gajdoš

Finanční řízení útvaru
 

Informační válka: způsoby a průběh jejího

vedení

Ing. Václav Svoboda

Inspirace k hospodárnosti - FRONT LINE

FIRST

Major Mgr. Otakar Patočka Jak dále po transformaci
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc.

Jaké operace může Armáda České republiky

v budoucnosti vést?

  Konfrontace přístupů
  Mezník 20. století – 4. duben 1949
PhDr. Jan EichIer, CSc. Od rovnováhy strachu k rovnováze opatrnosti
  Operační základy protiletadlové obrany
Ing. Josef Janošec, CSc.

Proces hodnocení bezpečnostních rizik

a ohrožení

  Revoluční přístupy k logistickému zabezpečování ozbrojených sil
František Němec S výdaji na obranu to není jednoduché
  Smutné výročí
  Terorismus pro příští století
Ing. Milan Štembera

Vojenskostrategické aspekty NATO

v po rozšíření s důsledky pro Českou republiku

  Vystoupení prezidenta republiky Václava Havla na velitelském shromáždění 3. listopadu 1998

Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc., Ing. Karel Hekš

Závislosti personálních a finančních predikcí