Celé číšlo:         pdf file
Obsah:
Podplukovník lng. Vojtěch Němeček, Ph.D. Armáda ČR při eliminaci různých ohrožení
  Dva diktátoři ve střehu
Ing. Václav Svoboda Efektivnost: pojem aktuální, úkol naléhavý
Podplukovník gšt. Ing. Jaroslav VeIíšek, CSc. Elektronický boj a jeho řízení
  English Annotation
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K bezpečnostním dokumentům České republiky
Doc. PhDr. Václav Vondrášek, CSc. Ke kontinuitě přípravy vojenských v Armádě České republiky
Major Ing. Radomír Jahoda

Evropské bezpečnostní a obranné kapacity po auditu ZEU

Podplukovník Dr. Ing. Josef Šmondrk Kodifikační systém NATO a průmysl
Podplukovník doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc.

Koncepční dokumenty bezpečnostní

v a obranné politiky České republiky

Ing. Ladislav Klíma, CSc., plukovník Ing. Karel Eminger

Management obranného výzkumu a vývoje obranných technologií
Ing. Karel PezI Militární aspekty evropské obranné identity
Podplukovník Ing. Roman Horák, CSc. Možné způsoby racionalizace ekonomického v řízení v rezortu MO CR
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Jakou mít obrannou průmyslovou politiku
  Plukovník in memoriam Karel PAVLÍK
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Pohled na GIS v praxi armády
  Představení autorů tohoto čísla
Ing. Josef PavIík Příspěvek k problematice výzkumu v ACR
  Systém financování Kanadských ozbrojených sil
Ing. Josef Janošec, CSc

Ustav strategických studií Vojenské akademie v Brně

 

Zahraniční intervence a separatistické konflikty v Evropě v devadesátých letech