Celé číslo:        pdf file
Obsah:

Ing. Jiří Štěpanovský, PhDr. Marie MicháIková, CSc.

Alianční rozměr koncepcí bezpečnostní

v a obranné politiky České republiky

 

Alternativní pohled na doktrínu

pozemního vojska

 

Je americký vojenský profesionalismus

v úpadku?

Ing. Václav Svoboda

Bezpečnostní a ekologické aspekty ve státní

informační politice

  English Annotation
PhDr. Karel Jícha

Funkce, pozice a role prezidenta CR - vrchního

velitele ozbrojených sil - a problémy rozvíjení

teorie vojenství

  Generál šéf intendantstva v. v. Josef PEŠEK

Podplukovník Ing. Vojtěch Němeček, Ph.D., podplukovník Ing. Jan Gireth, Ph.D.

K budování ochranných staveb „předem"

v období přípravy obranné operace

  Krátké války a kybernetika
  Média a válka v Kosovu
Podplukovník Ing. Pavel ŤuIák

Mobilizační rozvinování AČR a jeho odraz

v obranném plánování státu

Podplukovník Ing. Petr ŠindeIář Model informací v logistickém systému

Ing. Ladislav KIíma, CSc., Ing. Josef Janošec, CSc., Plukovník Ing. Karel Eminger

Národní vědní politika a obranný výzkum
  Co je nového o nových válkách?
 

Objevuje se nový pojem: humanitární

intervence

  Představení autorů tohoto čísla
Major Mgr. Otakar Patočka Problémy a rozhodování v AČR
Plukovník. doc. Ing. Petr Němec, CSc. Spojenecká společná operační doktrína NATO
Doc. PhDr. Felix Černoch, CSc. Vize rozvoje lidských zdrojů

Podplukovník Mgr. Ladislav ChaIoupský, PhDr. Marie .Jandová, CSc.

Poznámky k výběru studijní literatury při výuce

anglického jazyka v rezortu MO

Doc. RNDr. Ladislav HaIberštát, CSc.

Vzdělávání důstojníků v podmínkách změn

státní vzdělávací politiky

Ing. Josef Janošec, CSc.

Základní myšlenky strategie obranného

výzkumu a technologií pro NATO

  Zimní válka 1939-1940
Podplukovník gšt. Ing. Milan Hanousek

Zpravodajská terminologie z pohledu

současnosti

Podplukovník doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Podstata a aktuální stav „vztahů s veřejností"