Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  Budoucnost speciálních operací
  English Annotation
  Brigádní generál Raymund MRAZEK
Plukovník gšl. Ing. Milan Kubeša, CSc. Inspirace pro rozvoj teoretického myšlení
  Koncepce ekonomiky obrany pro 21. století
Podplukovník Ing. Karel Burda, CSc.

Možnosti moderní kryptografie ve vojenských aplikacích

Podplukovník gšt. lng. Vlastimil Galatík, CSc. Nové formy války

Ing. Jiří Štěpanovský, PhDr. Marie Michálková, CSc.

Nové přístupy ke zpracování bezpečnostní a obranné koncepce státu

Podplukovník PhDr. Miloš BaIabán, Ph.D. Od symbolu moci k symbolu úpadku?
Plukovník lng. Rudolf Horák, CSc. Operace na podporu míru
Plukovník gšt. Ing. Vladimír Karaffa, CSc. Peripetie procesu obranného plánování
Podplukovník doc. Ing. Luděk Hodboď, CSc. Personalistika a právo, právo a personalistika
Podplukovník doc. Ing. Rudolf Urban, CSc.

Plánování kariérového vzdělávání a výkonů

vojenského školství

  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc.

Prioritní požadavky na zpravodajské informace a velitel

Podplukovník gšt. Ing. František MatuIa

Příprava a použití sil rychlé reakce Armády v České republiky v n1nohonárodních silách NATO

Podplukovník Ing. Oldřich Zlatuška, Ing. Josef Múčka

Projekt zavedení střednědobého finančního plánování do rezortu obrany - II

Plukovník Ing. František Valach, CSc. Protiraketová obrana Spojených států a ČR
  Redefinice poslání a vyvážení prostředků
  Role Československa v sovětské strategii
Major Ing. Radomír Jahoda

Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie

 

Třetí forma vedení války: ochromení velení a řízení

Poručík Ing. Vladimír Tučník

Využití informačních technologií na bázi internetu pro realizaci mezinárodního výzkumu

Ing. Václav Svoboda,

plukovník gšt. Ing. Vladimfr Karaffa, CSc.

Vývoj koncepcí a experimentování (CDE) - významná iniciativa NATO