Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:           pdf file
Obsah:
Plukovník doc. Ing. Petr Němec, CSc. Co s teorií vojenského umění
Profesor Ing. Vladimír KIaban, CSc. Efektivní směry rozvoje obranného výzkumu
  English Annotation
Doc. Ing. Ladislav Lehký, CSc.

Hnací hmoty, trhaviny, munice a vnitřní

balistika

  IDET a profesionalizace armády
Ing. Ladislav Klíma , CSc. Infrastruktura obranného výzkumu a vývoje
Profesor Ing. Jaroslav Komárek, CSc. Jak mnoho je dost pro obranu?
  Komplexní ochrana vojenské techniky
Plukovník Ing. Rudolf Horák, CSc.

Metody rozhodovacího procesu v podmínkách

využití procesního řízení

Ing. Petr Svoboda, CSc.

Možnosti pasivní detekce a sledování

vzdušných cílů

Plukovník gšt. Ing. Jiří Halaška Národní teritoriální úkoly
Ing. Milan Šnajder, CSc.

Operačně-taktický systém velení a řízení

pozemních sil AČR

  Představení autorů tohoto čísla
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc. Řízení zpravodajské činnosti a průzkumu
Major doc. Ing. Zdeněk Vintr, CSc.

Specifikace a hodnocení spolehlivosti

vojenské techniky v procesu obranné akvizice

Ing. Ladislav KIíma, CSc. Státní podpora obranného výzkumu a vývoje
Ing. Ladislav KIíma, CSc. Střednědobé plánování obranného výzkumu a vývoje
Profesor Ing. Miloš Štěpánek, DrSc.

Trendové analýzy pro stanovení klíčových

směrů rozvoje obranného výzkumu

Profesor RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Toxiny jako potenciálně zneužitelné chemické

a biologické prostředky

Plukovník gšt. Ing. Richard Janderka, CSc. Vojenská strategie v České republice
Plukovm1l doc. Jng. Petr Němec, CSc. Vojenské operace a operační umění
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Vyčleňování sil Armády CR
Doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc.

Vývoj nových metod a prostředků pro

diagnostiku a profylaxi otrav bojovými

organofosfáty