Celé číslo:             pdf file
Obsah:
Generálmajor Ing. Petr Voznica, CSc.,          plukovník Ing. Oldřich Hoďánek Strategická revize obrany České republiky
podplukovník Ing. Jan Váňa QUO VADIS, armádo?
Ing. Josef Janošec, CSc.,                          plukovník gšt. Ing. Vlastimil GaIatík, CSc. Otazníky vojenského umění
Informace Doktrína Armády ČR
plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Teritoriální síly, vojenské ohrožení a NATO
major Ing.Josef Procházka
Psychologické a informační operace
plukovník Ing. Rudolf Horák, CSc. Prvky procesního řízení v rozhodovacím procesu
Informace Kombinace manévru a ničení
Informace Kurz bezpečnostní politiky a řízení obrany
Ing. Pavel Novotný Ekonomické náklady a přínosy alianční v spolupráce pro CR
podplukovník Ing. Miloslav Novák Hospodářská opatření pro krizové stavy v systému obranného plánování
Ing. Václav Výborný Povinnosti rezortů při zajišťování obrany státu a bezpečnosti
Ing. Pavol Sičak, CSc. K vytváření vojenské strategie ČR
poručík Ing. Jiří Camfrla Vybrané ekonomické a alternativní náklady všeobecné branné povinnosti
lng. Karel Kozák, PhD. „Čengličtina" aneb Znovu ta terminologie…
podplukovník Ing. Ivan Němec Možnosti změn v systému přípravy vojáků v záloze
Informace Hrozby a ohrožení
Informace Definování hlavního těžiště vojenských operaci
Informace Divizní generál Ing. František NOSÁL