Celé číslo:        pdf file
Obsah:

PhDr. Miroslav Purkrábek, CSc.,

PhDr. Antonín Rašek

Bezpečnostní rizika CR a naše reakce na ně
  Bezpečnostní strategie České republiky - 2001
  Návrh na zavedení Ceny Jaroslava Jandy

Generálmajor Ing. Petr Voznica, CSc., podplukovník Ing. Miroslav Žirovnický

České ozbrojené síly po roce 1990 v zahraničí
  Čínská armáda na prahu 21. století
  Divizní generál František SLUNEČKO

Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc., podplukovník Ing. Zdeněk ZbořiI

Ekonomické aspekty rekrutace lidských zdrojů v podmínkách AČR
Podplukovník doc. Ing. Rudolf Urban, CSc. Ekonomické minimum pro důstojníky
  English Annotation
Kapitán Mgr. Marek Jiskra Je veterán jako veterán?
Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. Máme Doktrínu Armády CR, ale…

Doc. Ing. Vladimír Vráb, CSc., major RNDr. Dalibor Procházka, CSc., major Ing. Ladislav Havelka

Národní centrum simulačních a trenažérových technologií v Brně
Plukovník Ing. František VaIach, CSc. Odezvy na nové bezpečnostní prostředí
  Představení autorů tohoto čísla
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.O

Příčiny vzniku válek v teorii mezinárodních vztahů

PhDr. Antonín Rašek Problémy bezpečnostní politiky CR

Doc. Ing. František Božek, CSc., plukovník prof. Ing. Aleš Komár, CSc., podplukovník Ing. Vladimír Melkes

Řízení rizik ve vojenských objektech

Ing. Josef Janošec, CSc. doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc.

Řízení výzkumné podpory cílů sil
 

Německo-český a česko-němnecký vojenský slovník

Ing. Oldřich Šesták, Ing. Karel Prskavec Struktura a dosavadní činnost Bezpečnostní rady státu
  Velká kniha vojevůdců, bitev a zbraní
Doc. Ing. Jiří   Strnádek, CSc. Vojenství a vojenská strategie 21. století
  Proč jsem opustil Prahu
Podplukovník Dr. Ing. Josef Šmondrk

Zajištění obrany státu z pohledu zákona

č. 309/2000 Sb.