Celé číslo:          pdf file
Obsah:
  Armádní generál Eduard KADLEC

Ing. Josef Janošec, CSc., Mgr. Libor Frank

Předpokládané vnější bezpečnostní prostředí v České republiky do roku 2015

PhDr. Jana Tomšů Česká vojenská normotvorná terminologie
PhDr. Jiří Straka, CSc.

Projekt Česká vojenská normotvorná

terminologie

  Doktrína informačních operací
  English Annotation
PhDr. Jan Eichler Francouzská koncepce použití ozbrojených sil
  Informační operace a IBCT
Dr. Jindřich Nový, Ing. Pavol Sičak, CSc. Kdo je to vlastně vojenský profesionál?
  Terminologická konference v Brně
Major Ing. Ludvík Bůžek Mezinárodní operace a vojenská terminologie
Profesor Ing. František MikIošík, DrSc. Modelování a simulace ve vojenství
Ing. Ladislav Klíma, CSc. Nové požadavky na řízení výzkumu a vývoje
Ing. Karel PezI O jakou armádu nám v budoucnosti jde?
Ing. Karel Kozák, Ph.D. Představení autorů tohoto čísla
  Představení autorů tohoto čísla
PhDr. Antonín Rašek

Šest let Bílé knihy o obraně CR - její možná

perspektiva

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša , CSc. Síly pod národním velením
 

Slovenské národní povstání, jeho vojenský význam a průběh

Profesor Ing. Pavel Fischer, CSc.

Několik poznámek k systémům řízení palby

z tankových kanonů

Ing. Jiří Martinek Uplatňování vojenské letecké terminologie
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc.

Vize ekonomického a materiálního zabezpečení obrany a bezpečnosti v 21. století

Podplukovník Ing. Jaroslav Stojan Vojenská terminologie a její invarianty
 

Dočasné bojové brigádní skupení - předvoj sil 21. století

Doc. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ekonomická teorie a praxe členství v NATO