Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
JUDr. Ivan Kudela Aksakovská tragédie
  Bezpilotní letadla
  Brigádní generál Jan Satorie
  English Annotation
  Francouzské Generální ředitelství vnější bezpečnosti
PhDr. Jana Tomšů Francouzsko-český a česko-francouzský sborník vojenských pojmů a definic
RNDr. Jaroslav Kvapil Jednotné chápání pojmů
  Letecká operace proti Iráku
Mgr. Zdeněk Král Názvoslovné normy
Profesor PhDr. Miroslav Krč, CSc. Některé zkušenosti ze zapojování vnějších zdrojů v prostředí obrany
Ing. Miroslav Hřebíček, CSc. Operace s účastí ozbrojených sil
Doc. Ing. Bohuslav Víšek, CSc. Orientace na perspektivní obranné technologie
  Představení autorů tohoto čísla
Ing. Josef Janošec, CSc. Pro bezpečnost a obranu státu
PhDr. Jiří Straka, CSc. Projekt obranného výzkumu Česká vojenská normotvorná terminologie
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Reforma německé armády a její úskalí
Doc. Ing. Jozef Šmondrk, Ph. O.

Rozšiřovaní kodifikačního systému NATO

mimo rezort obrany České republiky

  Simulátor protiraketové obrany
Mgr. Libor Frank

Srovnávací analýza vybraných pojmů

bezpečnostní terminologie

Podplukovník Ing. Jaroslav Stojan Standardizace terminologie 2003
Por. Ing. Petra Vráblíková

Teorie stimulace a její význam v ovlivňování

pracovní motivace a výkonnosti

 

4. terminologická konference

rezortu MO

Ing. Karel Kozák, Ph.D. Terminologie a překlady standardizačních dokumentů
  Válka a antiválka
RNDr. Eva Staňková Zkušenosti s používáním vojenské terminologie ve výukovém procesu
PhDr. Ivana Čechová

Zkušenosti s používáním vojenské

terminologie v procesu výuky