Redakční rada

Nabídka akcí

Ing. Antonín Krásný, CSc. Asymetrie v konfliktech a operacích
  Vyhlášení Ceny Jaroslava Jandy ročníku 2004
  English Annotation
Ing. Drahomír Dušátko, CSc. Geografický výbor NATO a využívání národních specifik
Plukovník Ing. Jozef Rychel, Ph.O., doc. Ing. Jiří Strnádek, CSc.

Globalizační dilema, doktrína preventivní války

a obranné výdaje

 

Informační zdroje vystavované na internetu,

hledání informací a vytváření rešerší z těchto zdrojů

Celé číslo:        pdf file
Obsah:
  K problematice správného překladu na služebních vizitkách do angličtiny
Podplukovník doc. Ing. Dušan Sabolčík, CSc. Operace vedené v zastavěném prostoru
Plukovník Ing. Jan Strbačka, CSc., Ing. Jan Englich

Operační příprava státního území a vize

její realizace v první dekádě nového tisíciletí

Por. Ing. Petra Vráblíková Personální řízení v podmínkách Armády České republiky
  PIukovník ve výslužbě Hugo Mellion
Mgr. Pavel Salák

Pomoc Bundeswehru při katastrofách

a závažných neštěstích

  Pozemní vojsko USA: budoucí bojový systém
  Představení autorů tohoto čísla
Profesor PhDr. Miroslav Krč, CSc. Přístup k leasingu v ozbrojených silách
Ing. Jan Váňa Rozpracování reformy AČR ve změněném zdrojovém rámci
Ing. Miroslav Jurenka, Ing. Oto Doubek

Systémová analýza- předpoklad úspěchu

procesního řízení AČR

Josef Vlastnik, Ing. Drahomír Dušátko, CSc. Vojensky zeměpisný ústav odchází
  Vzpomínka na náčelníka VZÚ Praha brig. gen. dr. Antonína Basla
Mgr. Antonín Konrád Zamyšlení nad zrušením tělesné přípravy OZ
  Operační velení při řešení krize
Kapitán Ing. Vladan Holcner

Sledování nákladů výcviku pomocí

nákladově-procesní metody