Redakční rada

Nabídka akcí

Celé číslo:         pdf file
Obsah:
PhDr. Miloš BaIabán, Ph.D. Armáda a rozpad Sovětského svazu
  Brigádní generál Karel Václav PETRIK
Mgr. Zdeněk Kříž, Ph.D. Civilní řízení a demokratická kontrola ozbrojených sil
  English Annotation
Doc. Ing. Oldřich Horák, CSc., Ing. Jiří Janoušek

Hodnocení možností zbraňových systémůprotivníka

Ing. Václav Svoboda

Informatizace, věda a vzdělání - strategické

klíče k úspěchu

  Jak pohlížet na dění v islámském světě?
 

Jaká je nejvýhodnější strategie řízení sektoru

obrany?

Plukovník gšt. Ing. Milan Kubeša, CSc. K operačním schopnostem AČR
 

Komplexní pohled na strategickou situacive východní Asii

Podplukovník Ing. Lubomír Spáčil, CSc. Krizové řízení při zajišťování obrany státu
Plukovník Ing. Peter Bysterský

Místo a úloha hospodářských opatřenípro krizové stavy při zajišťování bezpečnostiČeské republiky

Plukovník Ing. Josef KoudeIka Mobilizační přípravy
Doc. Ing. Petr Němec, CSc. Možnosti vedení operací Armádou České republiky

Ing. František Greiner, Mgr. Stanislav ThurnvaId

O jakou armádu nám v budoucnosti jde?
PhDr. Antonín Rašek a kol. Vnější a vnitřní bezpečnost země
Doc. PhDr. Miroslav Krč, CSc. Vojenství jako významný fenomén 21. století

Doc. Ing. Rudolf Horák, CSc., Ing. Lenka DanieIová, Ph.O.

Využití metody stromu významnosti při řešení krizových situací
  Představení autorů tohoto čísla

Ing. Ladislav Středa, CSc., prof. Ing. Jiří Matoušek, DrSc.

Ultraterorismus - jaderný, radiologický, chemický a biologický terorismus